Tag Apache Spark

Tìm kiếm bài viết trong Tag Apache Spark

- vừa được xem lúc

Tổng quan về Apache Spark cho hệ thống Big Data

Apache Spark in-memory clusters đang là sự chú ý của nhiều doanh nghiệp trong việc ứng dụng công nghệ vào phân tích và xử lý dữ liệu nhanh chóng. Bài viết này tôi sẽ trình bày một cách tổng quan nhất

0 0 14

- vừa được xem lúc

Đọc dữ liệu từ một file text và ghi lại dưới dạng file parquet trên HDFS sử dụng Spark (Phần 2)

Các bạn chưa đọc phần 1 thì có thể đọc tại đây nha : Đọc dữ liệu từ một file text và ghi lại dưới dạng file parquet trên HDFS sử dụng Spark (Phần 1). Ghi dữ liệu ra file parquet sử dụng Spark.

0 0 3

Đọc dữ liệu từ một file text và ghi lại dưới dạng file parquet trên HDFS sử dụng Spark (Phần 1)

Định dạng text là một định dạng vô cùng phổ biến cả trên HDFS hay bất cứ đâu. Dữ liệu file text được trình bày thành từng dòng, mỗi dòng có thể coi như một bản ghi và đánh dấu kết thúc bằng kí tự "" (

0 0 0

- vừa được xem lúc

Cài đặt Apache Spark cho Ubuntu

Apache Spark là một framework dùng trong xử lý dữ liệu lớn. Nền tảng này trở nên phổ biến rộng rãi do dễ sử dụng và tốc độ xử lý dữ liệu được cải thiện hơn Hadoop.

0 0 5