Tag Hibernate

Tìm kiếm bài viết trong Tag Hibernate

- vừa được xem lúc

Vấn đề N+1 queries

1. Vấn đề N+1 queries là gì.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Giải thích về các Framework Java phổ biến

Java là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay để phát triển các ứng dụng web, di động và máy tính. Có rất nhiều framework được phát triển để hỗ trợ các nhà phát triển trong việc xâ

0 0 14

- vừa được xem lúc

Dùng hibernate đã lâu? Thế bạn có biết JPA là gì?

JPA là gì. JPA có thể xem như cầu nối giữa Java object và cơ sở dữ liệu quan hệ.

0 0 21

- vừa được xem lúc

Java Spring - Tổng hợp các chủ đề từ cơ bản đến nâng cao

Trong bài viết này mình xin được tổng hợp một số chủ đề từ cơ bản đến nâng cao khi lập trình web với Java. Bên cạnh các kiến thức căn bản như làm thế nào để tạo mới project từ https://start.

0 0 51

- vừa được xem lúc

Sử dụng Hibernate với Kotlin dựa trên Spring Boot

Trong bài viết sẽ mô phỏng các bước để sử dụng hibernate với Kotlin. Hibernate là một framework phụ vụ object-relational-mapping(ORM) trên JVM sử dụng để lưu trữ liên tục các Plain Old Java Object (POJOs) trong quan hệ cơ sở dữ liệu.

0 0 26

- vừa được xem lúc

Cách tốt nhất để ánh xa mối quan hệ @OneToMany với JPA và Hibernate

1. Giới thiệu.

0 0 59