Tag Spring

Tìm kiếm bài viết trong Tag Spring

- vừa được xem lúc

Cài đặt Tomcat 10 trên Ubuntu 22.04

Bước 1 cài đặt Tomcat. Tải tomcat từ trang chủ. sudo useradd -m -d /opt/tomcat -U -s /bin/false tomcat. .

0 0 1

- vừa được xem lúc

Top 10 Câu Hỏi Phỏng Vấn Về Java Core

Kiến thức nền tảng rất quan trọng! Nó không chỉ giúp ta phát triển nhanh và bền vững, mà còn giúp ta debug được những bug khoai, design những giải pháp mới, sáng tạo. Đó là lý do tại sao trong những b

0 0 8

- vừa được xem lúc

01: Binlog là gì?

Có một câu chuyện được kể lại rằng, cách đây rất lâu … à cũng không lâu lắm một vài năm gì đấy, một thanh niên vẫn đang ngồi trên ghế trường đại học bắt đầu tập tững đi kiếm công việc Fresher Back En

0 0 12

- vừa được xem lúc

Chia sẻ kỳ thi VMware Spring Professional

Xin chào mọi người, lâu rồi mới lại tiếp tục viết blog. .

0 0 6

- vừa được xem lúc

Java Webshell - Part 2: Ghi chú về Memory Webshell

Chúng ta đều biết tới webshell dạng file, như trong phần 1 mình đã trình bày. Các bạn có thể xem tại đây.

0 0 13

- vừa được xem lúc

Spring Data Rest & HAL (Hypertext Application Language)

Hypertext Application Language hay còn gọi là HAL được sử dụng trong project Spring khi mà project có Spring Data Rest. Nó sử dụng để dễ dàng tạo các link đến các tài nguyên API, nói dễ hiểu công dụng

0 0 20

- vừa được xem lúc

「Spring Boot #2」 @Autowired - @Primary - @Qualifier

Nguồn: loda.me. Giới thiệu. Trước khi đi vào phần này, có lẽ bạn muốn tìm hiểu cách vận hành của @Autowired tại:.

0 0 32

- vừa được xem lúc

Hướng dẫn Spring Boot + Redis

Nguồn: loda.me. Giới thiệu. Redis là 1 hệ thống lưu trữ key-value in-memory rất mạnh mẽ và phổ biến hiện nay.

0 0 42

- vừa được xem lúc

Securing Spring Boot with JWT

Trong bài viết này, mình sẽ không đi sâu vào việc giải thích cũng như phân tích cơ chế hoạt động của JWT mà sẽ tập trung hướng dẫn các bạn làm sao để tạo một ứng dụng web với Spring Boot và làm sao sử

0 0 26

- vừa được xem lúc

Tạo ứng dụng Microservices (đơn giản) với Spring Boot

Microservices ngày càng được sử dụng nhiều trong phát triển phần mềm khi các nhà phát triển đang cố gắng tạo ra các ứng dụng lớn hơn, phức tạp hơn, và được quản lý tốt hơn như một sự kết hợp chặt chẽ

0 0 33

- vừa được xem lúc

Spring Boot là gì?

Trước khi đến với Spring Boot chúng ta sẽ cần biết Sping là gì:. .

0 0 38

- vừa được xem lúc

Spring IoC , Inversion of Control trong Spring

Nguồn: https://stackjava.com/spring/spring-ioc-container.html. 1.

0 0 26

- vừa được xem lúc

AOP là gì? Ưu nhược điểm của AOP, Aspect Oriented Programming trong Java

Nguồn: https://stackjava.com/faq/aop-la-gi-aspect-oriented-programming-trong-java.html. 1.

0 0 36

- vừa được xem lúc

「Spring Boot #12」 Spring JPA Method + @Query

Nguồn: loda.me. Giới thiệu. Trong bài trước, mình đã giới thiệu với các bạn Spring JPA, với cách cài đặt và sử dụng hết sức dễ dàng.

0 0 31

- vừa được xem lúc

[JAVA] (Overview) Phần 1 - Spring vs. Spring Boot vs. Spring MVC

Tổng quan. Spring Framework từ lâu đã không còn xa lạ gì đối với lập trình viên Java nói chung và Java Web nói riêng, nó cung cấp rất nhiều tính năng giúp xây dựng sản phẩm một cách thuận tiện và nhan

0 0 39

- vừa được xem lúc

「Spring Boot #4」 @Component vs @Service vs @Repository

Nguồn: loda.me. Giới thiệu. Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu các khái niệm căn bản và cần thiết trong Spring Boot.

0 0 59

- vừa được xem lúc

Java Spring - Tổng hợp các chủ đề từ cơ bản đến nâng cao

Trong bài viết này mình xin được tổng hợp một số chủ đề từ cơ bản đến nâng cao khi lập trình web với Java. Bên cạnh các kiến thức căn bản như làm thế nào để tạo mới project từ https://start.

0 0 53

- vừa được xem lúc

[Spring security] - Spring Boot Security JWT Authentication

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng Spring Boot JWT Authentication với các chức năng cơ bản:. .

0 0 345

- vừa được xem lúc

[Kafka] - Spring Boot Kafka in depth

Tiếp tục chuỗi bài viết về Kafka. Bài viết này mình sẽ đi vào chi tiết một ứng dụng Spring Boot config sử dụng với Kafka.

0 0 27