Tag jpa

Tìm kiếm bài viết trong Tag jpa

- vừa được xem lúc

Auto-Generated Id với JPA

Intro. hướng dẫn này nói về cách sử lý auto-generated id với JPA.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Quản lý Transaction với Spring và JPA

Spring và Spring Data hỗ trợ việc quản lý transaction khiến cho việc này cực kỳ đơn giản, tất cả những gì chúng ta cần làm là chú thích một class hay một method với @Transactional annotation. Nhưng th

0 0 16

- vừa được xem lúc

Tránh select khi insert entity trong JPA với Proxy entity

Hello, mình đã comeback đây. Trước giờ mình hay viết bài về Java và Spring Boot, nay có chủ đề này hay quá nên đá qua JPA một tí.

0 0 26

- vừa được xem lúc

Dùng hibernate đã lâu? Thế bạn có biết JPA là gì?

JPA là gì. JPA có thể xem như cầu nối giữa Java object và cơ sở dữ liệu quan hệ.

0 0 21

- vừa được xem lúc

Lỗi Multi query trong JPA Và Cách Xử Nó

1. Giới Thiệu Vấn Đề.

0 0 52

- vừa được xem lúc

Cách tốt nhất để ánh xa mối quan hệ @OneToMany với JPA và Hibernate

1. Giới thiệu.

0 0 59