Tag Spring Boot

Tìm kiếm bài viết trong Tag Spring Boot

- vừa được xem lúc

Spring Boot proxy mechanism

Sring AOP (Aspect Oriented Programming). . . AOP về cơ bản dùng để trả lời câu hỏi sau:.

0 0 6

- vừa được xem lúc

「Spring Boot #2」 @Autowired - @Primary - @Qualifier

Nguồn: loda.me. Giới thiệu. Trước khi đi vào phần này, có lẽ bạn muốn tìm hiểu cách vận hành của @Autowired tại:.

0 0 14

- vừa được xem lúc

Hướng dẫn Spring Boot + Redis

Nguồn: loda.me. Giới thiệu. Redis là 1 hệ thống lưu trữ key-value in-memory rất mạnh mẽ và phổ biến hiện nay.

0 0 16

- vừa được xem lúc

Tạo ứng dụng Microservices (đơn giản) với Spring Boot

Microservices ngày càng được sử dụng nhiều trong phát triển phần mềm khi các nhà phát triển đang cố gắng tạo ra các ứng dụng lớn hơn, phức tạp hơn, và được quản lý tốt hơn như một sự kết hợp chặt chẽ

0 0 12

- vừa được xem lúc

Spring Boot là gì?

Trước khi đến với Spring Boot chúng ta sẽ cần biết Sping là gì:. .

0 0 9

- vừa được xem lúc

CVE-2022-22980 - Spring Data MongoDB remote code execution.

1. Prerequisites. . .

0 0 11

- vừa được xem lúc

Tránh select khi insert entity trong JPA với Proxy entity

Hello, mình đã comeback đây. Trước giờ mình hay viết bài về Java và Spring Boot, nay có chủ đề này hay quá nên đá qua JPA một tí.

0 0 13

- vừa được xem lúc

「Spring Boot #12」 Spring JPA Method + @Query

Nguồn: loda.me. Giới thiệu. Trong bài trước, mình đã giới thiệu với các bạn Spring JPA, với cách cài đặt và sử dụng hết sức dễ dàng.

0 0 15

- vừa được xem lúc

[Spring] - Spring logback config

Trong spring boot có nhiều cách để cấu hình logging. Với mình thì mình thường làm là config trong file aplication.properties hay application.yml hoặc file logback.

0 0 24

- vừa được xem lúc

Tránh các bad practice sau sẽ giúp bạn code Spring Boot tốt hơn

Đã một thời gian khá dài mình không viết bài trên Viblo. Chả là thời gian đó mình khá bận với công việc, cộng thêm việc càng học nhiều, càng làm nhiều càng thấy ngu ra nên cũng ngại viết.

0 0 27

- vừa được xem lúc

「Spring Boot #4」 @Component vs @Service vs @Repository

Nguồn: loda.me. Giới thiệu. Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu các khái niệm căn bản và cần thiết trong Spring Boot.

0 0 43

- vừa được xem lúc

[MSDP] - Orchestration Saga Pattern

Khi xử lý các nghiệp vụ liên quan đến giao dịch (business transaction) qua nhiều microservices thì với nhiều người chắc hẳn việc này không thú vị chút nào vì nó không hề dễ dàng. Trong kiến trúc Micro

0 0 51

- vừa được xem lúc

[Redis] - Spring Boot Cache-Aside design pattern

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tích hợp Redis với Spring Boot để cải thiện hiệu suất bằng cách sử dụng Cache-Aside design pattern. Tích hợp Spring Boot Redis.

0 0 49

- vừa được xem lúc

[Redis] - Redis Stream With Spring Boot

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Redis Stream với Spring Boot để demo cách thực hiện xử lý luồng thời gian thực. .

0 0 108

- vừa được xem lúc

[Kafka] - Spring Boot Kafka Producer - Consumer Example

Tiếp tục chuỗi bài viết về Kafka. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cấu hình một ứng dụng Spring Boot config sử dụng với Kafka đơn giản Producer và Consumer.

0 0 19

- vừa được xem lúc

[Spring security] - Authentication and Authorization In Depth

Tiếp tục về chủ đề bảo mật nằm trong loạt bài viết về Spring Security JWT. . JWT-JSON Web Token In-depth. Spring Boot Security - JWT Authentication.

0 0 23

- vừa được xem lúc

[Kafka] - Spring Boot Kafka in depth

Tiếp tục chuỗi bài viết về Kafka. Bài viết này mình sẽ đi vào chi tiết một ứng dụng Spring Boot config sử dụng với Kafka.

0 0 14

- vừa được xem lúc

[Kafka] - Kafka Stream With Spring Boot

Hướng dẫn này là một ví dụ nhỏ hướng dẫn mọi người về cách xử lý dữ liệu thời gian thực bằng cách sử dụng Kafka Stream với Spring Boot. .

0 0 61

- vừa được xem lúc

[gRPC] - gRPC Client Streaming

Với framework gRPC, chúng ta có thể gửi nhiều messages giữa Client và Server thông qua một kết nối TCP duy nhất. Nó được gọi là Multiplexing.

0 0 15