Tag Spring Boot

Tìm kiếm bài viết trong Tag Spring Boot

- vừa được xem lúc

Tránh select khi insert entity trong JPA với Proxy entity

Hello, mình đã comeback đây. Trước giờ mình hay viết bài về Java và Spring Boot, nay có chủ đề này hay quá nên đá qua JPA một tí.

0 0 2

- vừa được xem lúc

「Spring Boot #12」 Spring JPA Method + @Query

Nguồn: loda.me. Giới thiệu. Trong bài trước, mình đã giới thiệu với các bạn Spring JPA, với cách cài đặt và sử dụng hết sức dễ dàng.

0 0 2

- vừa được xem lúc

[Spring] - Spring logback config

Trong spring boot có nhiều cách để cấu hình logging. Với mình thì mình thường làm là config trong file aplication.properties hay application.yml hoặc file logback.

0 0 13

- vừa được xem lúc

Tránh các bad practice sau sẽ giúp bạn code Spring Boot tốt hơn

Đã một thời gian khá dài mình không viết bài trên Viblo. Chả là thời gian đó mình khá bận với công việc, cộng thêm việc càng học nhiều, càng làm nhiều càng thấy ngu ra nên cũng ngại viết.

0 0 11

- vừa được xem lúc

「Spring Boot #4」 @Component vs @Service vs @Repository

Nguồn: loda.me. Giới thiệu. Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu các khái niệm căn bản và cần thiết trong Spring Boot.

0 0 21

- vừa được xem lúc

[MSDP] - Orchestration Saga Pattern

Khi xử lý các nghiệp vụ liên quan đến giao dịch (business transaction) qua nhiều microservices thì với nhiều người chắc hẳn việc này không thú vị chút nào vì nó không hề dễ dàng. Trong kiến trúc Micro

0 0 31

- vừa được xem lúc

[Redis] - Spring Boot Cache-Aside design pattern

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tích hợp Redis với Spring Boot để cải thiện hiệu suất bằng cách sử dụng Cache-Aside design pattern. Tích hợp Spring Boot Redis.

0 0 6

- vừa được xem lúc

[Redis] - Redis Stream With Spring Boot

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Redis Stream với Spring Boot để demo cách thực hiện xử lý luồng thời gian thực. .

0 0 64

- vừa được xem lúc

[Kafka] - Spring Boot Kafka Producer - Consumer Example

Tiếp tục chuỗi bài viết về Kafka. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cấu hình một ứng dụng Spring Boot config sử dụng với Kafka đơn giản Producer và Consumer.

0 0 6

- vừa được xem lúc

[Spring security] - Authentication and Authorization In Depth

Tiếp tục về chủ đề bảo mật nằm trong loạt bài viết về Spring Security JWT. . JWT-JSON Web Token In-depth. Spring Boot Security - JWT Authentication.

0 0 11

- vừa được xem lúc

[Kafka] - Spring Boot Kafka in depth

Tiếp tục chuỗi bài viết về Kafka. Bài viết này mình sẽ đi vào chi tiết một ứng dụng Spring Boot config sử dụng với Kafka.

0 0 3

- vừa được xem lúc

[Kafka] - Kafka Stream With Spring Boot

Hướng dẫn này là một ví dụ nhỏ hướng dẫn mọi người về cách xử lý dữ liệu thời gian thực bằng cách sử dụng Kafka Stream với Spring Boot. .

0 0 36

- vừa được xem lúc

[gRPC] - gRPC Client Streaming

Với framework gRPC, chúng ta có thể gửi nhiều messages giữa Client và Server thông qua một kết nối TCP duy nhất. Nó được gọi là Multiplexing.

0 0 2

- vừa được xem lúc

[gRPC] - gRPC Server Streaming

Bài viết trước chúng ta vừa tìm hiểu về gRPC Client Stream, bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về gRPC Server Streaming. . gRPC Overview. gRPC Unary.

0 0 3

- vừa được xem lúc

[Redis] - Spring Boot With Redis Lua Script

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Redis Lua Script với Spring Boot để thực hiện một tập hợp các hành động như một transaction hoặc thực hiện một số loại ràng buộc khi chúng ta thực hiện các

0 0 1

- vừa được xem lúc

[Redis] - Spring Boot Redis Transaction

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về Redis Transaction. Đầu tiên chúng ta nói với redis rằng chúng ta sẽ thực thi một tập hợp các thao tác bằng cách gọi command multi.

0 0 14

- vừa được xem lúc

[MSDP] - Priority Queue Pattern

Trong một số trường hợp khi các request đến server, chúng ta có thể muốn đưa các request vào hàng đợi và xử lý chúng theo trình tự hoặc theo thứ tự có ưu tiên sau đó thông báo cho người dùng sau khi c

0 0 1

- vừa được xem lúc

[MSDP] - Timeout pattern (spring boot)

Khi làm việc với các hệ thống phân tán, hãy luôn nhớ một điều rằng chúng ta có thể gặp phải các vấn đề về độ trễ mạng, dịch vụ từ xa không khả dụng hay đang chạy chậm,...những sự cố này có thể ảnh hưở

0 0 1

- vừa được xem lúc

Change account

Tài khoản cũ của mình có chút vấn đề nên mình chuyển sang dùng tài khoản mới để viết bài. Xin cảm ơn mọi người.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Spring Reactive on latest technologies stack (JDK 17, Spring Boot 2.6.0)

In this article, I create a sample use Spring Reactive on latest technologies stack: JDK 17, Gradle 7.3 , IntelliJ IDEA 2021.2.3 Ultimate, Spring Boot 2.

0 0 12

- vừa được xem lúc

Bạn đã nghe về Projection trong Spring Boot chưa?

Nếu bạn đã xử dụng nhiều mapping framework như ModelMapper, MapStruct, JMapper,... bạn sẽ nhận ra mỗi loại framework có ưu điểm riêng biệt, ModelMapper cho phép sử dụng cực kì nhanh thông qua instance

0 0 57