Tag Spring Boot

Tìm kiếm bài viết trong Tag Spring Boot

- vừa được xem lúc

Sử dụng MyBatis Java Framework với Spring boot

1. Giới thiệu vấn đề.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Build optimized Docker images for Spring Boot application

Dockerize ứng dụng Spring Boot vừa đơn giản nhưng cũng vừa phức tạp. Tối ưu image build ra là một trong những vấn đề quan trọng cần tính đến.

0 0 10

- vừa được xem lúc

Setup CI/CD with Gitlab, Spring Boot and Docker

Hí anh em. Nhưng mà có mỗi Docker thì không có gì thú vị lắm nên mình sẽ bế thêm cả Gitlab vào cho vui.

0 0 8

- vừa được xem lúc

Spring Boot In Action: 404 not found.

I. Giới thiệu. Tình huống xảy ra được miêu tả như dưới đây. .

0 0 4

- vừa được xem lúc

Spring Boot In Action: Bean overriding under the hood

I. Introduction.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Spring Boot In Action: Beans

I. Introduction.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Spring Boot In Action: Essential concepts for source code analysis.

1. BeanFactory (aka IOC container).

0 0 5

- vừa được xem lúc

Microservices với Spring Boot và Spring Cloud (Phần 3) - Cấu hình Auth Service, User Service và run test cấu hình

Phiên bản của các ứng dụng Spring Boot mà chúng ta sẽ tạo là: 3.0.6 , Java 17. .

0 0 7

- vừa được xem lúc

Microservices với Spring Boot và Spring Cloud (Phần 1) - Giới thiệu về Microservices

Để tiếp cận được series này, bạn yêu cầu phải có cơ bản về Java Core, nếu bạn chưa có kiến thức cơ bản về Java Core bạn có thể tham khảo series Java Core Basics. Các khái niệm.

0 0 7

- vừa được xem lúc

Thiết kế chi tiết hệ thống booking bằng micro service hỗ trợ chịu tải lớn bằng Java và Spring boot, MySQL

Bài toán: Xây dựng một hệ thống quản lý booking vé máy bay tổng hợp cho các đại lý bán vé máy bay và người dùng đầu cuối. Hệ thống kết nối trực tiếp với các cổng thanh toán trong nước.

0 0 16

- vừa được xem lúc

Spring In Action: Depedency Injection and Inversion Of Control

I. DI (Dependency Injection). . DI = Dependency + Injection.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Setup project Spring boot 2.x + Socket.io Client 4.x

Hí mn,. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mn setup 1 project Java Spring boot + Socket.

0 0 7

- vừa được xem lúc

Spring Boot proxy mechanism

Sring AOP (Aspect Oriented Programming). . . AOP về cơ bản dùng để trả lời câu hỏi sau:.

0 0 11

- vừa được xem lúc

「Spring Boot #2」 @Autowired - @Primary - @Qualifier

Nguồn: loda.me. Giới thiệu. Trước khi đi vào phần này, có lẽ bạn muốn tìm hiểu cách vận hành của @Autowired tại:.

0 0 22

- vừa được xem lúc

Hướng dẫn Spring Boot + Redis

Nguồn: loda.me. Giới thiệu. Redis là 1 hệ thống lưu trữ key-value in-memory rất mạnh mẽ và phổ biến hiện nay.

0 0 26

- vừa được xem lúc

Tạo ứng dụng Microservices (đơn giản) với Spring Boot

Microservices ngày càng được sử dụng nhiều trong phát triển phần mềm khi các nhà phát triển đang cố gắng tạo ra các ứng dụng lớn hơn, phức tạp hơn, và được quản lý tốt hơn như một sự kết hợp chặt chẽ

0 0 19

- vừa được xem lúc

Spring Boot là gì?

Trước khi đến với Spring Boot chúng ta sẽ cần biết Sping là gì:. .

0 0 21

- vừa được xem lúc

CVE-2022-22980 - Spring Data MongoDB remote code execution.

1. Prerequisites. . .

0 0 22

- vừa được xem lúc

Tránh select khi insert entity trong JPA với Proxy entity

Hello, mình đã comeback đây. Trước giờ mình hay viết bài về Java và Spring Boot, nay có chủ đề này hay quá nên đá qua JPA một tí.

0 0 21