Tag Paper

Tìm kiếm bài viết trong Tag Paper

- vừa được xem lúc

Paper Review: Why Functional Programming Matters

Paper Review: Why Functional Programming Matters. Như đã có lần mình đề cập, việc đọc paper cũng khá là quan trọng, vì bên cạnh việc được đọc từ những nguồn kiến thức "sạch", và chất lượng, chúng ta c

0 0 99

- vừa được xem lúc

Information Extraction trong OCR là gì? Phương pháp nào để giải quyết bài toán?

Giới thiệu bài toán. Nhắc đến Key Information Extraction là gì chắc nhiều bạn đang chưa có câu trả lời cho mình, vì lâu nay đối với bài toán Optical Character Recognition (OCR) thường thì chúng ta sẽ quan tâm đến các bài toán như Text Detection và Text Recognition.

0 0 56