Tag symfony

Tìm kiếm bài viết trong Tag symfony

- vừa được xem lúc

Một số lỗi thường gặp về perfomance trong dự án ECCUBE + php

1.Lỗi không index làm delete query bị slow. Chức năng login có lưu table lock tạm, để xác định số lần nhập sai. . .

0 0 10

- vừa được xem lúc

Symfony 4 + ECCUBE , làm thế nào để luân chuyển query giữa các node master slave

Mở đầu. Hắn nhiều người trong chúng ta có biết qua master slave node trong RDS , mặc định các framework PHP nổi tiếng như PHP , Symfony đều có hỗ trợ config master slave endpoint, để việc luân chuyển

0 0 17

- vừa được xem lúc

[Symfony4] Giải thích cơ chế hoạt động của worker

Phạm vi sử dụng. Symfony là framework gạo cội trong làng PHP, với khá nhiều project xử dụng và custom.

0 0 9

- vừa được xem lúc

[Symfony 4] Ẩn một số log không cần thiết với custom handler

Bối cảnh. Symfony phát sinh khá nhiều log như, như process init, begin transaction, ini, .

0 0 10

- vừa được xem lúc

Tạo console với Symfony

Giới thiệu. Tương tự như command artisan Laravel trong Symfony chúng ta có thể tạo ra các command để thực hiện các nghiệp vụ mà chúng ta mong muốn, ví dụ như chúng ta cần update nhiều records hay export csv ... mà không cần đến request của client thay vào đó chúng ta sẽ run CLI (commant line). . Upd

0 0 8