Tag neovim

Tìm kiếm bài viết trong Tag neovim

- vừa được xem lúc

Tùy biến Neovim thành một code editor chất lượng

Lời nói đầu. Mặc dù sở hữu keymap bá đạo và giúp cho người dùng trở nên vô cùng ảo ma một khi đã thuần thục, bản thân Neovim hay cả Vim đều có giao diện mặc định khá tệ hại, ảnh hưởng rất lớn tới ngườ

0 0 25

- vừa được xem lúc

Vim vs. Neovim 2022 - Có những gì khác nhau

Ở bài đầu tiên khi làm quen với Vim, mình đã hướng dẫn các bạn trực tiếp với Vim hàng thật giá thật. Tuy nhiên, nếu các bạn muốn nghiên cứu Vim nâng cao và hay thậm chí sử dụng Vim cho daily workflow,

0 0 19

- vừa được xem lúc

Cài đặt plugins với Vim-Plug

Cài đặt Neovim. . Mac. .

0 0 96