Tag nginx-ingress

Tìm kiếm bài viết trong Tag nginx-ingress

- vừa được xem lúc

[CI-CD] Triển khai Ứng dụng trên Nginx với Kubernetes Engine

Tiếp nối với bài hôm trước Triển khai Ứng dụng lên Kubernetes Engine của Google Cloud Platform thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cách để sử dụng thêm Nginx . Repository để các bạn có thể kéo về tham khả

0 0 10

- vừa được xem lúc

Cài đặt và sử dụng ingress trong bộ tích hợp của Microk8s

Ở bài này thì mình cần thêm 1 VM cài Nginx để loadbalancer ở đây mình sẽ tạo thêm 1 VM ubuntu 22.04. . .

0 0 28

- vừa được xem lúc

[K8S basic] Kubernetes Ingress

Giới thiệu. Xin chào các bạn, chúng ta lại tiếp tục với series k8s basic. Các nội dung đã có trong series:. .

0 0 28

- vừa được xem lúc

[K8S] Phần 6 - Load Balancing trên Kubernetes dùng Haproxy và Nginx-Ingress

Lời tựa. Chào các bạn, tiếp tục công cuộc cài lab.

0 0 155