Tag Github Actions

Tìm kiếm bài viết trong Tag Github Actions

- vừa được xem lúc

Cách tạo một trang blog cá nhân miễn phí dành cho dev

Vào một ngày đẹp trời, bỗng dưng mình nảy ra ý định làm một trang blog cá nhân thay vì viết Blog trên các nền tảng có sẵn. .

0 0 3

- vừa được xem lúc

Cấu hình CI/CD với Github (phần 4): Các mẫu job cơ bản

Sau đây là một số mẫu Github action cơ bản mà các bạn có thể sử dụng để tạo một flow hoàn chỉnh, phụ thuộc vào yêu cầu của từng dự án khác nhau. .

0 1 52

- vừa được xem lúc

Cấu hình CI/CD với Github (phần 2): Trigger một work flow

Events trigger. Bạn có thể cấu hình cho workflows chạy khi có một sự kiện nào đó xảy ra trên GitHub, theo một lịch có sẵn hoặc cũng có thể là một sự kiện nào đó xảy ra ngoài GitHub.

0 0 36

- vừa được xem lúc

Khi Github Actions và CircleCI song kiếm hợp bích thì đỉnh không gì bằng [Phần 2]

Cách thức thực hiện. Có thể nói ưu điểm của Github Actions chính là số lượng trigger nhiều. Việc khởi động CircleCI sẽ gọi API của CircleCI từ phía Github Actions và kích hoạt trigger. Cho nên, ở setting của repository, hãy cài OFF cho Webhook.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Khi Github Actions và CircleCI song kiếm hợp bích thì đỉnh không gì bằng [Phần 1]

(Sau đây xin được dịch lại bài báo nọ, ngôi xưng là "Chế"). .

0 0 8