Tag CI-CD

Tìm kiếm bài viết trong Tag CI-CD

- vừa được xem lúc

[CI-CD] Triển khai Ứng dụng trên Nginx với Kubernetes Engine

Tiếp nối với bài hôm trước Triển khai Ứng dụng lên Kubernetes Engine của Google Cloud Platform thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cách để sử dụng thêm Nginx . Repository để các bạn có thể kéo về tham khả

0 0 8

- vừa được xem lúc

[CI-CD] Triển khai CICD đơn giản cho Raspberry Pi

Trên công ty có ông bạn mang con Raspberry Pi B+ lên công ty dựng server để giám sát mạng, thế là mình xin ké 1 chân vào để deploy gì đấy vui vui . Thế là bắt đầu tìm ý tưởng lặt vặt dựng con server n

0 0 9

- vừa được xem lúc

[CI-CD] Triển Khai Ứng Dụng Node.js lên Cloud Run với GitHub Actions

Cloud Run của Google Cloud Platform (GCP) cung cấp một nền tảng serverless để chạy các container được quản lý tự động. Kết hợp với GitHub Actions, bạn có thể tự động hóa quy trình triển khai (CI/CD) c

0 0 5

- vừa được xem lúc

CI-CD Lab - Sử dụng Jenkins, Nginx deploy dự án ReactJS (UmiJS) lên AWS EC2

1. Lập trình viên không nên chỉ biết code. Lập trình viên phải biết sửa máy giặt, sửa điện, sửa ống nước, có người yêu ,.... và phải biết triển khai code lên internet. Khi đã biết triển khai code lên internet (được sếp đánh giá rất cao rồi ) thì lại phải học tiếp CI - CD để build và test code tự độn

0 0 250