Tag Object

Tìm kiếm bài viết trong Tag Object

- vừa được xem lúc

Hàm trong Python là first-class object

Vậy first-class object là gì. . Việc hiểu hàm là một first-class object sẽ giúp bạn dễ tiếp thu hơn các khái niệm khác như lambda hay decorators. Ví dụ mình có hàm:.

0 0 16

- vừa được xem lúc

Chi tiết về Object​.assign()

Khi chúng ta làm việc với Js, cụ thể ơn là ReactJs, hẳn chúng ta đã nghe tới tính bất biến của dữ liệu (immutability). Hiểu một cách nôm na đó là khả năng giá trị của dữ liệu không bị thay đổi sau khi

0 0 36

- vừa được xem lúc

Sự khác biệt giữa Lớp và Đối tượng

Lớp và Đối tượng là những thành phần quan trọng và không thể thiếu trong lập trình hướng đối tượng. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu sự khác nhau giữa chúng nhé.

0 0 405

- vừa được xem lúc

So sánh Object trong Javascript

Giới thiệu. Thật đơn giản để so sánh các kiểu dữ liệu nguyên thủy (Primitive data types) trong Javascript.

0 0 29

- vừa được xem lúc

Một số phương thức hữu ích của Object trong javascript có thể bạn chưa biết

Mở đầu. Nếu đã hoặc đang làm việc với JavaScript, có lẽ bạn đã biết đến lớp Object và sử dụng qua những phương thức như Object.

0 1 359

- vừa được xem lúc

Object Literals nâng cao với ES6

Trong bài viết này chúng ta xem xét những gì có thể xảy ra với các Object Literals trong JavaScript, đặc biệt là theo các bản cập nhật ECMAScript gần đây. Khả năng tạo các đối tượng JavaScript sử dụng ký hiệu chữ rất mạnh mẽ.

0 0 25