Tag Elasticsearch

Tìm kiếm bài viết trong Tag Elasticsearch

- vừa được xem lúc

Hướng dẫn đồng bộ dữ liệu từ MongoDB sang Elasticsearch bằng Monstache

Giới thiệu. Xin chào, trong bài viết này mình sẽ trình bày thẳng vào cách setup để đồng bộ dữ liệu luôn, mình sẽ bỏ qua các khái niệm cơ bản vì tất cả đều đã có trên doc rồi.

0 0 7

- vừa được xem lúc

Tích hợp Elasticsearch và Kibana vào Docker-Compose

Giới thiệu. Elasticsearch là công cụ tìm kiếm và phân tích phân tán, RESTful mã nguồn mở, được xây dựng trên Apache Lucene.

0 0 3

- vừa được xem lúc

ElasticSearch backup với snapshot

Để giúp bảo vệ việc mất dữ liệu, Elasticsearch cung cấp các tính năng khác nhau cho phép chúng ta thực hiện backup dữ liệu ngay cả trong trường hợp dữ liệu bị lỗi. ElasticSearch snapshot là gì.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu và cài đặt Elasticsearch

Elasticsearch là gì. Elasticsearch cung cấp công cụ tìm tiếm và phân tích gần như là thời gian thực, áp dụng với mọi kiểu dữ liệu - văn bản có cấu trúc hoặc phi cấu trúc, số, thông tin địa lý.

0 0 9

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu Text và Keyword trong Elasticsearch

Giới thiệu. Khi mình mới bắt đầu tìm hiểu về Elasticsearch mình không nghĩ rằng giữa kiểu dữ liệu Text và Keyword có sự khác nhau nhưng khi vào dự án thực tế mình mới nhận ra được sự khác biệt giữa 2

0 0 7

- vừa được xem lúc

Backup và Restore Elasticsearch snapshot với AWS S3 trong Kubernetes

Ở công ty mình vừa có mấy task devops liên quan đến scaling, clustering Elasticsearch nên viết lại đề phòng sau này cần dùng. Có một task là chuyển dữ liệu từ single-node Elasticsearch cũ lên cluster mới.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Fork you ElasticSearch! How Open Source Works

ElasticSearch recently dropped its open-source licensing strategy, prompting AWS to fork it. Learn how "Open Source" actually works and how companies profit from it.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Reindex Elasticsearch data with zero downtime

Elasticsearch là một search engine tuyệt vời cho mọi dự án muốn áp dụng chức năng search cho sản phẩm của mình, với những tính năng như là near-realtime search, auto-complete, suggestion,.... Cùng với đó là lợi thế kiến trúc distributed search system, có thể dễ dàng scaling, failing handle. Khi muốn

0 0 7

Elasticsearch là gì ?

. Lời nói đầu. Elasticsearch là gì .

0 0 0