Tag research

Tìm kiếm bài viết trong Tag research

- vừa được xem lúc

Một vài papers về DotA 2 và Machine Learning

Một vài papers về DotA 2 và Machine Learning. How Does He Saw Me.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Một số papers về xử lý nội dung Manga

Một số papers về xử lý nội dung Manga. Vừa rồi mình có viết một bài về Nhận diện khung hình trong Manga, nay tìm ra một vài bài báo nghiên cứu thêm nhiều thứ khác cũng trong lĩnh vực nghiên cứu này, n

0 0 6

- vừa được xem lúc

Mô hình toán học và DotA 2

Mô hình toán học và DotA 2. Có thể bạn đã được nghe rất nhiều về cái chữ "mô hình" này.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Paper Review: Why Functional Programming Matters

Paper Review: Why Functional Programming Matters. Như đã có lần mình đề cập, việc đọc paper cũng khá là quan trọng, vì bên cạnh việc được đọc từ những nguồn kiến thức "sạch", và chất lượng, chúng ta c

0 0 94