Tag PM2

Tìm kiếm bài viết trong Tag PM2

- vừa được xem lúc

Deploy ReactJs Project lên môi trường Production với PM2

Mở đầu. PM2 là một công cụ quản lý process của NodeJS, có thể tự động quản lý và tự động khởi động lại các process khi có lỗi.

0 0 4

- vừa được xem lúc

How To Set Up a Node.js Application for Production with pm2, nginx

Mở đầu. Bài này mình viết với mục đích để tổng hợp lại kiến thức và bổ sung kĩ thuật liên quan đến server cho bản thân.

0 0 55