Tag reading

Tìm kiếm bài viết trong Tag reading

- vừa được xem lúc

Vì sao feedback rất quan trọng?

Vì sao feedback rất quan trọng. Đây là một kĩ năng communication rất quan trọng. Gọi là Giving Feedback. Có 3 loại feedback thường thấy, đó là:.

0 0 34

- vừa được xem lúc

Mathematics as a hobby, tại sao không?

Mathematics as a hobby, tại sao không. Cho đến một năm gần đây mình mới có dịp để ngộ ra một điều là, không phải tại môn toán khô khan không thu hút được mình, mà tại vì phương pháp học toán theo lối

0 0 31

- vừa được xem lúc

[Reading] Engineer's Mini-Notebook: Communications Projects

[Reading] Engineer's Mini-Notebook: Communications Projects. Đây là một quyển trong bộ sách Engineer's Mini-Notebook được phát hành năm 1987 bởi Radio Shack, một thương hiệu bán đồ linh kiện điện tử k

0 0 14

- vừa được xem lúc

Rework và tư duy build sản phẩm

Rework và tư duy build sản phẩm. Quyển này thì khá là nổi rồi, không cần phải giới thiệu nhiều về nó nữa.

0 0 23

- vừa được xem lúc

[Reading] What If?

[Reading] What If. Đây cũng là quyển sách được Bill Gates giới thiệu trên blog cá nhân của ông.

0 0 14

- vừa được xem lúc

[Review] Game Engine Black Book

[Review] Game Engine Black Book. Mặc dù tựa đề của cuốn sách đã nói lên khá rõ rằng đây là một cuốn sách về game development, nhưng nội dung bên trong nó thì rộng hơn rất là nhiều.

0 0 20