Tag t

Tìm kiếm bài viết trong Tag t

- vừa được xem lúc

Mathematics as a hobby, tại sao không?

Mathematics as a hobby, tại sao không. Cho đến một năm gần đây mình mới có dịp để ngộ ra một điều là, không phải tại môn toán khô khan không thu hút được mình, mà tại vì phương pháp học toán theo lối

0 0 31

- vừa được xem lúc

Rock band và Dev team, từ chuyện Outsourcing đến chuyện làm Product

Rock band và Dev team, từ chuyện Outsourcing đến chuyện làm Product. Giống như rất nhiều người, thì mình bắt đầu nghe Metal từ những năm cuối cấp 2, với những Breaking the habit, Numb hay In the end c

0 0 22