Tag Restful API

Tìm kiếm bài viết trong Tag Restful API

- vừa được xem lúc

Xây dựng Restful Api bằng Nodejs

Mở đầu. Thực ra là không có mở đầu gì đâu mà hay làm ngay bước tiếp theo ! .

0 0 36

- vừa được xem lúc

Bảo mật Web với Json Web Token (JWT)

1. JSON Web Token là gì. 2. Khi nào nên sử dụng JSON Web Tokens.

0 0 203

- vừa được xem lúc

Thiết Kế RESTful API + Gọi API Bằng HttpClient Trong ASP.NET

Giới Thiệu. RESTful API là một tiêu chuẩn được sử dụng trong việc thiết kế API cho các phần mềm, ứng dụng và dịch vụ web để tạo sự thuận tiện cho việc quản lý các resource.

0 0 136

- vừa được xem lúc

Xuất report cùng JasperReport + Spring Boot

Với những ứng dụng ERP, hoặc các ứng dụng liên quan đến báo cáo thống kê, chắc hẳn việc xuất ra các báo cáo dưới dạng pdf, csv, ... là vô cùng quan trọng và cần thiết. Trong khuôn khổ bài viết này, mình sẽ giới thiệu về cách mình thường sử dụng để xuất các báo cáo này. Mình sẽ sử dụng lại project tr

0 0 70

- vừa được xem lúc

RESTful API là gì ?

RESTful API là gì . Dù hiện tại cũng có rất nhiều bài viết về RESTful API nhưng mình vẫn muốn viết về vấn đề này để đóng góp một phần ý kiến trong việc thiết kế RESTful API.

0 0 41