Tag Role

Tìm kiếm bài viết trong Tag Role

- vừa được xem lúc

Tạo user và gán quyền kết nối trong Database Oracle 19c

Trước khi đi vào nội dung chính, chúng ta sẽ tìm hiểu qua:. Kiến trúc Multitenant trong Oracle Database là gì.

0 0 22

- vừa được xem lúc

Keycloak Secure any application

In life, there are many problems posed to the software industry . But most of the software that we create has a security and decentralization mechanism and user management.

0 0 34

- vừa được xem lúc

Câu chuyện kiểm soát truy cập trong Django.

Nếu bạn đang xây dựng một ứng dụng với Django, có thể bạn sẽ muốn kiểm soát quyền truy cập ứng với từng loại user. Những tính năng này sẽ phổ biến trên các trang web có quy mô lớn hơn một chút.

0 0 73