Tag searchkick

Tìm kiếm bài viết trong Tag searchkick

- vừa được xem lúc

Sử dụng Searchkick để tìm kiếm thông minh trên Rails và Elasticsearch

Bạn đã bao giờ tự hỏi, ứng dụng web của mình có thể mở rộng quy mô bằng cách học được các từ khóa mà người dùng tìm kiếm? Có giải pháp nào cung cấp công cụ tìm kiếm tự động nhanh chóng với chỉ 1 từ khóa bất kì? Thật may khi có Searchkick và Elasticsearch là các công cụ hỗ trợ công việc tìm kiếm trở

0 0 92

- vừa được xem lúc

Reindex Elasticsearch data with zero downtime

Elasticsearch là một search engine tuyệt vời cho mọi dự án muốn áp dụng chức năng search cho sản phẩm của mình, với những tính năng như là near-realtime search, auto-complete, suggestion,.... Cùng với đó là lợi thế kiến trúc distributed search system, có thể dễ dàng scaling, failing handle. Khi muốn

0 0 35