Tag Session

Tìm kiếm bài viết trong Tag Session

- vừa được xem lúc

Session, cookie và ứng dụng vào bài toán login

Trong lập trình web, Session và Cookie là 2 khái niệm vô cùng quan trọng, được ứng dụng ở hầu hết các website. Bài viết này của mình sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về 2 khái niệm này cũng như cách áp d

0 0 11

- vừa được xem lúc

What Is Session Fixation?

Session Fixation là một kỹ thuật tấn công web. Kẻ tấn công lừa người dùng sử dụng session ID đặc biệt.

0 0 3

Local Storage, Session Storage và Cookie

Sự khác nhau và cách sử dụng Local Storage, Session Storage và Cookie. Bạn bị lẫn lộn giữa session storage, local storage và cookies.

0 0 0

Session, Cookie và Cache, bạn đã thực sự hiểu chúng??

Session, Cookie, Cache có lẽ đây chính là 3 khái niệm được nhắc đến thường xuyên đối với các lập trình viên. Nào chúng ta cùng tìm hiểu các khái niệm này nhé. Session. Một session hay còn gọi là một phiên làm việc.

0 0 0