Tag secure coding

Tìm kiếm bài viết trong Tag secure coding

- vừa được xem lúc

[Secure coding - Part 5] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

Tổng quan về vấn đề bảo mật. Trở lại với chuỗi bài viết về hướng dẫn lập trình an toàn cho lập trình viên, bài viết thứ tư trong series's post: Secure coding for developers sẽ tiếp tục với nội dung về

0 0 11

- vừa được xem lúc

Code sạch, Code dễ phát triển,... Lập trình viên đã biết về Code an toàn chưa??? (Phần 3)

Chắc hẳn sau phần 1 và phần 2 thì mọi người đã hiểu được mức độ quan trọng của việc đảm bảo an toàn cho sản phẩm ngay từ khi thiết kế và lập trình rồi. Ở phần 3 này, chúng ta sẽ tìm hiểu về 1 lỗ hổng

0 0 17

- vừa được xem lúc

[Secure coding - Part 4] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

Tổng quan về vấn đề bảo mật. Trở lại với chuỗi bài viết về hướng dẫn lập trình an toàn cho lập trình viên, bài viết thứ tư trong series's post: Secure coding for developers sẽ tiếp tục với nội dung về

0 0 51

- vừa được xem lúc

Code sạch, Code dễ phát triển,... Lập trình viên đã biết về Code an toàn chưa??? (Phần 2)

. Như đã hứa ở cuối phần 1 thì trong phần 2 này mình sẽ nói về các lỗ hổng: PHP Type Juggling, Hard Coded, Xử lý dữ liệu quan trọng tại Client side, Sử dụng bộ sinh số ngẫu nhiên không an toàn,... Giờ thì tiếp tục với Secure Coding thôi . 3. PHP Type Junggling. Lỗ hổng typle junggling xảy ra do PHP

0 0 25

- vừa được xem lúc

Code sạch, Code dễ phát triển,... Lập trình viên đã biết về Code an toàn chưa??? (Phần 1)

. Văn vẻ mở đầu. Chắc hẳn các bạn sinh viên khi học các môn lập trình trên trường đều ít nhiều được nghe đến khái niệm Code sạch - Clean code: là cách đặt tên biến, tên hàm; cách code sao cho dễ đọc, đễ hiểu.

0 0 15

- vừa được xem lúc

[Secure coding - Part 3] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

Tổng quan về vấn đề bảo mật. Đây là nội dung nối tiếp trong phần 1.

0 0 38