Tag Authenication

Tìm kiếm bài viết trong Tag Authenication

- vừa được xem lúc

Login qua social network trong project Laravel

Lời nói đầu. .

0 0 6

- vừa được xem lúc

OAuth là gì? Cách thức hoạt động của OAuth

. OAuth cho phép các trang web và dịch vụ chia sẻ tài nguyên giữa những người dùng. Nó được sử dụng rộng rãi, nhưng hãy lưu ý về các lỗ hổng của nó.

0 0 1