Tag Authenication

Tìm kiếm bài viết trong Tag Authenication

- vừa được xem lúc

Xây dựng hệ thống xác thực OAuth2 tích hợp Laravel Passport

Đăng nhập - một tính năng vừa cơ bản nhưng cũng vừa nâng cao đối với rất nhiều những lập trình viên. Các vấn đề liên quan tới xác thực, bảo mật, phân quyền, quán lý token, sesstion, cookie,.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Cùng mình tạo Boilerplate cho dự án NextJS v12 - Phần 2: i18n và NextAuth.js

Xin chào mọi người, ở phần trước chúng ta đã cùng nhau cấu hình dự án với axios-hooks để tăng tính linh hoạt và thuận tiện trong lúc phát triển cũng như bảo trì và cũng cài đặt MUI với @emotion/cache

0 0 12

- vừa được xem lúc

Authentication có dễ vậy không?

Đây là một bài tự truyện về cách mình đã phát triển phương pháp authentication như nào và cũng chỉ dùng phương pháp cơ bản nhất: password. Bắt đầu từ lớp 10, lúc này mình implement authentication lần

0 0 17

- vừa được xem lúc

Cách triển khai RefreshToken và FreshToken P1: Đừng lưu tất cả phiên của người dùng

Bài viết có có nội dung cấm, chỉ đọc nếu bạn muốn logout jwt . . . Dùng JWT đi thời nào rồi còn dùng session nữa ba.

0 0 38

- vừa được xem lúc

Các phương thức phổ biến dùng authentication

1.Basic Authentication. Định nghĩa. HTTP Basic authentication yêu cầu client cung cấp username và password mỗi lần gọi request.

0 0 26

- vừa được xem lúc

Từ OAuth đến OpenID Connect

Khi sử dụng các ứng dụng như Draw.io hay một số ứng dụng, trang web nào đó, bạn đã bao giờ gặp thông báo yêu cầu cấp quyền truy cập đến Google drive chưa.

0 0 95

- vừa được xem lúc

Login qua social network trong project Laravel

Lời nói đầu. .

0 0 35

- vừa được xem lúc

OAuth là gì? Cách thức hoạt động của OAuth

. OAuth cho phép các trang web và dịch vụ chia sẻ tài nguyên giữa những người dùng. Nó được sử dụng rộng rãi, nhưng hãy lưu ý về các lỗ hổng của nó.

0 0 45