Tag Authenication

Tìm kiếm bài viết trong Tag Authenication

- vừa được xem lúc

Cách triển khai RefreshToken và FreshToken P1: Đừng lưu tất cả phiên của người dùng

Bài viết có có nội dung cấm, chỉ đọc nếu bạn muốn logout jwt . . . Dùng JWT đi thời nào rồi còn dùng session nữa ba.

0 0 12

- vừa được xem lúc

Các phương thức phổ biến dùng authentication

1.Basic Authentication. Định nghĩa. HTTP Basic authentication yêu cầu client cung cấp username và password mỗi lần gọi request.

0 0 9

- vừa được xem lúc

Từ OAuth đến OpenID Connect

Khi sử dụng các ứng dụng như Draw.io hay một số ứng dụng, trang web nào đó, bạn đã bao giờ gặp thông báo yêu cầu cấp quyền truy cập đến Google drive chưa.

0 0 82

- vừa được xem lúc

Login qua social network trong project Laravel

Lời nói đầu. .

0 0 17

- vừa được xem lúc

OAuth là gì? Cách thức hoạt động của OAuth

. OAuth cho phép các trang web và dịch vụ chia sẻ tài nguyên giữa những người dùng. Nó được sử dụng rộng rãi, nhưng hãy lưu ý về các lỗ hổng của nó.

0 0 26