Tag sharpBusinessanalyst

Tìm kiếm bài viết trong Tag sharpBusinessanalyst

- vừa được xem lúc

Introductory knowledge of Business Analyst

1. Business Analysis (phân tích nghiệp vụ) là gì.

0 0 13

- vừa được xem lúc

ĐỐI VỚI BUSINESS ANALYST, KỸ NĂNG MỀM CHÍNH LÀ KỸ NĂNG CỨNG MỚI

Bài viết dưới đây là những dòng chia sẻ của anh Arvind Arcot về tầm quan trọng của những kỹ năng mềm cần phải học và rèn luyện như những kỹ năng cứng khác. Với kinh nghiệm dày dặn của mình, anh Arvind nhận định rằng một người BA thực thụ sẽ thấy rằng: Các kỹ năng cứng về tài liệu hóa, khơi gợi yêu c

0 0 9

- vừa được xem lúc

Business Analysis: Planning and Ensuring Success (Phần 3)

Plan Business Analysis Governance. .

0 0 25