Tag Single Sign On

Tìm kiếm bài viết trong Tag Single Sign On

- vừa được xem lúc

Single Sign-On trên Viblo Platform hoạt động ra sao?

Bối cảnh. Với nền móng là dịch vụ Viblo được ra mắt ngày 03.

0 0 8

- vừa được xem lúc

SAML là gì ? Cách hoạt động của SAML như thế nào ?

Vấn đề của chúng ta. .

0 0 26

- vừa được xem lúc

[UseCase - 003] Authentication và Authorization với AWS API Gateway

Tiếp tục với series AWS UseCase, chủ đề lần này sẽ là các phương pháp triển khai Authentication/Authorization với AWS API Gateway. .

0 0 29

- vừa được xem lúc

Hướng dẫn cấu hình đăng nhập Cognito AWS thông qua OAuth2 Azure

Sơ lược về Cognito: Amazon Cognito là dịch vụ của Amazon Web Services cung cấp xác thực, ủy quyền và quản lý người dùng cho các ứng dụng web và di động của bạn. Người dùng có thể đăng nhập trực tiếp b

0 0 37