Tag Stream Processing

Tìm kiếm bài viết trong Tag Stream Processing

- vừa được xem lúc

Tổng quan về Apache Kafka - Hệ thống xử lý dữ liệu thời gian thực phân tán

1. Giới thiệu về Apache Kafka.

0 0 14

- vừa được xem lúc

Batch Processing và Stream Processing: Khám phá hai phương pháp xử lý dữ liệu chủ lực

Trong thế giới ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu như hiện nay, hai phương pháp xử lý dữ liệu chủ lực là Batch Processing và Stream Processing đang chứng tỏ mức độ quan trọng và tác động mạnh mẽ của mình

0 0 18

- vừa được xem lúc

Thiết Kế Hệ Thống Phát Hiện Gian Lận (Rule-Based Fraud Detection System Design)

Đặt Vấn Đề. Coupon, voucher hay gift là miếng bánh ngọt đối với những đối tượng gian lận (fraudsters).

0 0 18