Tag xử lý dữ liệu

Tìm kiếm bài viết trong Tag xử lý dữ liệu

- vừa được xem lúc

Làm thế nào mà máy tính có thể phân biệt được một file là image hay text ?

Đặt vấn đề. Máy tính làm thế nào để biết file nào là ảnh, file nào là văn bản. . Image thì sẽ có những đuôi như .

0 0 1

- vừa được xem lúc

Xây dựng một phần mềm kiểm tra đạo văn như thế nào?

Bài viết này sẽ tóm tắt về các vấn đề kỹ thuật mà bạn sẽ phải đối mặt khi xây dựng một hệ thống kiểm tra đạo văn phục vụ nhiều người dùng. Đây là những chia sẻ của mình khi trải qua nhiều năm phát tri

0 0 13

- vừa được xem lúc

Một số cách để xử lý một bảng có lượng dữ liệu lớn và tăng dần theo thời gian, khiến cho các query tới bảng cũng chậm dần

Dưới đây là một số cách để xử lý một bảng có lượng dữ liệu lớn và tăng dần theo thời gian, khiến cho các query tới bảng cũng chậm dần:. .

0 0 20

- vừa được xem lúc

Batch Processing và Stream Processing: Khám phá hai phương pháp xử lý dữ liệu chủ lực

Trong thế giới ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu như hiện nay, hai phương pháp xử lý dữ liệu chủ lực là Batch Processing và Stream Processing đang chứng tỏ mức độ quan trọng và tác động mạnh mẽ của mình

0 0 18