Tag Batch processing

Tìm kiếm bài viết trong Tag Batch processing

- vừa được xem lúc

Batch Processing và Stream Processing: Khám phá hai phương pháp xử lý dữ liệu chủ lực

Trong thế giới ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu như hiện nay, hai phương pháp xử lý dữ liệu chủ lực là Batch Processing và Stream Processing đang chứng tỏ mức độ quan trọng và tác động mạnh mẽ của mình

0 0 18

- vừa được xem lúc

Chuyện anh thợ xây P2: batch operation và công nghệ bê gạch

Câu chuyện bê gạch tuy đơn giản nhưng lại chứa đựng biết bao triết lý khoa học tự nhiên. .

0 0 28