Tag Translated

Tìm kiếm bài viết trong Tag Translated

- vừa được xem lúc

Học kiểm thử API trong 10 phút

Trước vào chủ đề kiểm thử API, hãy cùng tìm hiểu về API. API là gì.

0 0 56

- vừa được xem lúc

Mô hình phát triển phần mềm V là gì?

Một trong những hạn chế lớn nhất của mô hình phát triển phần mềm thác nước là: Các khiếm khuyết được tìm thấy rất chậm trong quá trình phát triển vì kiểm thử được thực hiện vào cuối chu kỳ phát triển.

0 0 35

- vừa được xem lúc

Bài tập viết test case cho form login

I. Đề bài:. Xây dựng mẫu kiểm thử cho form Login sau :. .

0 0 1.4k