Tag Unity3d

Tìm kiếm bài viết trong Tag Unity3d

- vừa được xem lúc

Unity Basic (1/5): Các khái niệm cơ bản: GameObject, Component, Scene, Prefab… trong Unity3D

Phuongne, Th3 07, 2021. . Unity là gì. Game engine này có thể phát triển game ở các nền tảng như PCs, consoles, android, ios thậm chí có thể deploy cho web,….

0 0 7

- vừa được xem lúc

Unity Basic (2/5): Giới thiệu Unity Editor

Phuongne, Th3 07, 2021. . . Bài trước: C1.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Unity Basic (3/5): Làm quen với Scripts (Geometry, Start, Awake, Update,…)

Phuongne, Th3 07, 2021. . . Bài trước: C2.

0 0 9

- vừa được xem lúc

Unity Basic (4/5): Làm quen với Scripts (Reference, public, Collision, Rigidbody,…)

Phuongne, Th3 07, 2021. . . Bài trước: C3.

0 0 7

- vừa được xem lúc

Unity Basic (5/5): Làm quen với Scripts (Events, Instantiate, Destroy, Coroutines,…)

Phuongne, Th3 07, 2021. . . Bài trước: C4.

0 0 9

- vừa được xem lúc

SerializeField, Header và một số attributes trong Unity3D

Phuongne, Th10 22, 2020. .

0 0 7

- vừa được xem lúc

Script Serialization trong Unity3D là gì?

Phuongne, Th10 22, 2020. .

0 0 6

- vừa được xem lúc

Tối ưu với Object Pooling Pattern trong Unity

Phuongne, Th3 26, 2020. Vì sao phải sử dụng Object Pooling.

0 0 9

- vừa được xem lúc

Awake, Start và một số hàm cơ bản trong MonoBehaviour

Phuongne, Th4 04, 2020. . Mở đầu. .

0 0 6

- vừa được xem lúc

Cơ bản Shader trong Unity

Phuongne, Th4 13, 2020. . I. Mở đầu.

0 0 7

- vừa được xem lúc

Khái niệm Render Pipeline trong Unity3D

Phuongne, Th3 17, 2020. . Render Pipeline là cái gì. .

0 0 19

- vừa được xem lúc

Một số thuật ngữ về Graphics cho Game Developer

Phuongne, Th3 14, 2020. .

0 0 14

- vừa được xem lúc

Rendering Path trong Unity: Deferred Shading hay Forward Rendering?

Phuongne, Th3 11, 2020. .

0 0 8

- vừa được xem lúc

GPU vẽ lên màn hình như thế nào?

Phuongne, Th3 07, 2020. Load dữ liệu vào RAM & VRAM. RAM: bộ nhớ tạm thời cạnh CPU, truy cập rất nhanh. VRAM: bộ nhớ tạm thời cạnh GPU, truy cập rất nhanh.

0 0 15

- vừa được xem lúc

Canvas Unity3D hoạt động như thế nào?

Phuong, Th11 10, 2019. .

0 0 10

- vừa được xem lúc

IEnumerator và IEnumerable

Phuongne, Th11 04, 2019. .

0 0 10

- vừa được xem lúc

So sánh nhẹ Coroutine và Invoke

Phuongne - 31-10-2019. . Roài, đây sẽ là một bài viết ngắn nên mình đi vào chi tiết luôn, khởi mở đầu giới thiệu dài dòng nhá anh em. Coroutine với Invoke là gì.

0 0 11

- vừa được xem lúc

Coroutine trong Unity là gì? Có liên quan tới Threads hay không?

Phuongne, Th11 17, 2019. Sơ qua một chút về Coroutine và StartCoroutine(.

0 0 9

- vừa được xem lúc

Một số folder đặc biệt trong Unity

Phuong Le 2019 - phuongne. Bài viết từ 2019 nên chỉ có giá trị tham khảo bạn nhé .

0 0 12

- vừa được xem lúc

Cơ bản về Rigidbody trong Unity3D

Phuong Le at 31-10-2019 - phuongne. Bài viết từ 2019 nên chỉ có giá trị tham khảo bạn nhé . . Rigidbody là gì.

0 0 14

- vừa được xem lúc

Tạo setting game trên inspector.

. Chào các bạn,. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tạo 1 setting/config cho game trên inspector nhé. Câu trả lời đó là khi chúng ta cần 1 cái gì đó để thao tác trong editor, trực quan nhất, không cần sửa code để cập nhật dữ liệu.... Và hẳn các bạn cũng từng làm việc với những value trên inspector rồi, ví dụ

0 0 18