Tag MVVM

Tìm kiếm bài viết trong Tag MVVM

- vừa được xem lúc

Một chút về MVC, MVP và MVVM

MVC, MVP, và MVVM là 3 mô hình thông dụng khi phát triển phần mềm. Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu với các bạn 3 mô hình Model View Controller (MVC), Model View Presenter (MVP) và Model View Vi

0 0 5

- vừa được xem lúc

2 Cách để Triển Khai MVVM Trong Dự Án IOS

MVVM không nhất thiết phải bind cùng RxSwift, nhưng nó sẽ tốt hơn, vậy tại sao . MVVM Cùng Swift. Để thực hiện hai cách ràng buộc mà không phụ thuộc, chúng ta cần tạo Observable của riêng chúng ta. Đây là đoạn code :.

0 0 25

2 Ways to Execute MVVM iOS

Đối với việc phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động, MVVM là kiến trúc hiện đại. Nó thực hiện phân tách mối quan tâm tốt hơn để làm cho mã sạch hơn.

0 0 0