Tag MVVM

Tìm kiếm bài viết trong Tag MVVM

- vừa được xem lúc

MVVM Pattern

1. Giới thiệu về MVVM Pattern.

0 0 2

- vừa được xem lúc

.Net Maui Movie App Tutorial Part 1

Preview App. . In this tutorial I will dive into creating a similar Movie application like the one here that uses Xamarin forms but with some improvement and more features. I will however be using .

0 0 2

- vừa được xem lúc

MovieDB App Xamarin Forms Prism Mvvm

This tutorial will be a 2 part tutorial. We will build a movie app based on MVVM architecture, it will consume the moviedb api and we will use Prism to decouple the app for easy testing.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Đơn giản hoá mô hình MVVM + SwiftUI

1. Tổng quan.

0 0 13

- vừa được xem lúc

BLoC Hay MVVM + GetX – Đâu là “Chân Lý” cho phát triển dự án bằng Flutter?

Trước khi đi vào tìm kiếm và so sánh giữa các Kiến trúc khi triển khai trên Flutter – Dart để xem Kiến trúc nào sẽ phù hợp, tối ưu, thuận tiện, dễ triển khai … hơn thì mình xin phép kể về hành trình v

0 0 60

- vừa được xem lúc

Mô hình MVVM và cách triển khai trong ứng dụng Android

Xin chào các bạn trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu và cách triển khai Mô hình kiến trúc MVVM trong Ứng dụng Android, không khó khăn lắm đâu cùng theo dõi nha . 1>Định Nghĩa.

0 0 350

- vừa được xem lúc

Khởi tạo ViewModel sao cho hợp thời đại

Bài viết này tôi sẽ sử dụng Kotlin để khởi tạo ViewModel và AndroidViewModel. Nếu bạn chưa biết Delegation trong Kotlin thì hãy đọc bài viết này trước nhé.

0 0 60

- vừa được xem lúc

Một chút về MVC, MVP và MVVM

MVC, MVP, và MVVM là 3 mô hình thông dụng khi phát triển phần mềm. Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu với các bạn 3 mô hình Model View Controller (MVC), Model View Presenter (MVP) và Model View Vi

0 0 77

- vừa được xem lúc

2 Cách để Triển Khai MVVM Trong Dự Án IOS

MVVM không nhất thiết phải bind cùng RxSwift, nhưng nó sẽ tốt hơn, vậy tại sao . MVVM Cùng Swift. Để thực hiện hai cách ràng buộc mà không phụ thuộc, chúng ta cần tạo Observable của riêng chúng ta. Đây là đoạn code :.

0 0 74

- vừa được xem lúc

2 Ways to Execute MVVM iOS

Đối với việc phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động, MVVM là kiến trúc hiện đại. Nó thực hiện phân tách mối quan tâm tốt hơn để làm cho mã sạch hơn.

0 0 21