Tag MongoDB

Tìm kiếm bài viết trong Tag MongoDB

- vừa được xem lúc

Hiểu biết cơ bản về MongoDB

MongoDB là một cơ sở dữ liệu NoSQL mạnh mẽ, cho phép lưu trữ và truy vấn dữ liệu linh hoạt bằng cách sử dụng các tài liệu JSON-like. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các khái niệm cơ bản về Mo

0 0 3

- vừa được xem lúc

Giải thích chi tiết về Embedded Document trong MongoDB

Embedded Document là gì. Mục đích: Embedded Document được sử dụng để tổ chức data một cách tự nhiên hơn là với cấu trúc phẳng của các cặp key/value.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Phương Thức find Trong MongoDB: Hướng Dẫn Chi Tiết

Giới Thiệu. MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL mạnh mẽ và linh hoạt, cho phép chúng ta lưu trữ và truy vấn dữ liệu dưới dạng tài liệu JSON.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Thiết kế NoSQL ecommerce: Schema website ForCat Shop - Viblo

Giới thiệu:. MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL phổ biến được sử dụng để lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc và linh hoạt.

0 0 13

- vừa được xem lúc

Demo Project Trello Clone & toàn bộ Review về chuỗi MERN Stack Pro | TrungQuanDev

Chào bạn, mình là Quân, hay được biết đến với cái tên thương hiệu cá nhân nho nhỏ là "TrungQuanDev". Đồng thời mình cũng là tác giả của Blog & Kênh YouTube: TrungQuanDev - Một Lập Trình Viên .

0 0 9

- vừa được xem lúc

Ai có thể học được khóa MERN Stack - Trello Clone này? Những lưu ý trước khi học | TrungQuanDev

Chào bạn, mình là Quân, hay được biết đến với cái tên thương hiệu cá nhân nho nhỏ là "TrungQuanDev". Đồng thời mình cũng là tác giả của Blog & Kênh YouTube: TrungQuanDev - Một Lập Trình Viên .

0 0 15

- vừa được xem lúc

1. Cài đặt môi trường cho dự án (NVM, Node, Git, Yarn…vv) | ReactJS + Material UI | TrungQuanDev

Chào bạn, mình là Quân, hay được biết đến với cái tên thương hiệu cá nhân nho nhỏ là "TrungQuanDev". Đồng thời mình cũng là tác giả của Blog & Kênh YouTube: TrungQuanDev - Một Lập Trình Viên .

0 0 13

- vừa được xem lúc

2. Vite, Create React App và NextJS – Lựa chọn cái nào? | ReactJS + Material UI | TrungQuanDev

Chào bạn, mình là Quân, hay được biết đến với cái tên thương hiệu cá nhân nho nhỏ là "TrungQuanDev". Đồng thời mình cũng là tác giả của Blog & Kênh YouTube: TrungQuanDev - Một Lập Trình Viên .

0 0 8

- vừa được xem lúc

Triển khai hệ thống giám sát và sao lưu cho MongoDB trên hạ tầng điện toán đám mây AWS

Việc duy trì và quản lý cơ sở dữ liệu là một phần quan trọng của việc đảm bảo sự ổn định và an toàn cho hạ tầng công nghệ của một tổ chức. Trong bối cảnh hiện nay, MongoDB đã trở thành một trong những

0 0 7

- vừa được xem lúc

Setup Boilerplate cho dự án NestJS - Phần 12: Full Text Search với MongoDB 📖

Đây là bài viết nằm trong Series NestJS thực chiến, các bạn có thể xem toàn bộ bài viết ở link: https://viblo.asia/s/nestjs-thuc-chien-MkNLr3kaVgA.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Free For Students

Xem bài viết gốc được đăng tại: https://www.tailieubkhn.com/2024/02/free-for-student.html.

0 0 13

- vừa được xem lúc

Thiết kế cơ sở dữ liệu kiểm soát quyền RBAC với 4 bảng Mysql và 3 collections Mongodb

Video được đăng tại channel Tips Javascript

0 0 6

- vừa được xem lúc

Setup cho dự án NestJS - Phần 10: Indexes trong MongoDB 📑

Đây là bài viết nằm trong Series NestJS thực chiến, các bạn có thể xem toàn bộ bài viết ở link: https://viblo.asia/s/nestjs-thuc-chien-MkNLr3kaVgA.

0 0 8

- vừa được xem lúc

NestJS Coding Practice: Một vài cách triển khai Comments Feature với MongoDB 📰

Đây là bài viết nằm trong Series NestJS thực chiến, các bạn có thể xem toàn bộ bài viết ở link: https://viblo.asia/s/nestjs-thuc-chien-MkNLr3kaVgA. . Đặt vấn đề .

0 0 12

- vừa được xem lúc

Nắm tay chỉ cài đặt MongoDB trên hạ tầng của AWS, đảm bảo đầy đủ tính high availability

Trong chặng đường đầu tiên của viết bài này, tôi chỉ mới khởi đầu với phiên bản Mongo 6.0.

0 0 7

- vừa được xem lúc

Setup Boilerplate cho dự án NestJS - Phần 9: Tất tần tật về Pagination với MongoDB 📖

Đây là bài viết nằm trong Series NestJS thực chiến, các bạn có thể xem toàn bộ bài viết ở link: https://viblo.asia/s/nestjs-thuc-chien-MkNLr3kaVgA.

0 0 10

- vừa được xem lúc

[DATABASE - MONGO] Working with MongoDB Shell

I. Introduction. . mongo shell is an interactive JS interface to MongoDB.

0 0 12

- vừa được xem lúc

[DATABASE - MONGO] Introduction to MongoDB

I. Introduction. . MongoDB is an open source NoSQL database management, designed to store a large scale of data and allows to work with data efficiently.

0 0 16

- vừa được xem lúc

NestJS Coding Practice: Viết tính năng check-in nhận reward với TDD và MongoDB Bucket Pattern - P2 - Nâng cao

Đây là bài viết nằm trong Series NestJS thực chiến, các bạn có thể xem toàn bộ bài viết ở link: https://viblo.asia/s/nestjs-thuc-chien-MkNLr3kaVgA.

0 0 15

- vừa được xem lúc

Xử lý MongoDB high CPU usage như thế nào cho hợp lý ngoài tối ưu INDEX? | Con đường Lập Trình Viên

Video được đăng tại channel Tips Javascript

0 0 24

- vừa được xem lúc

Auto Deploy NodeJS App Using Vercel

Chào mọi người,. . Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người cách auto deploy một ứng dụng NodeJS. .

0 0 11