Tag Bluetooth

Tìm kiếm bài viết trong Tag Bluetooth

- vừa được xem lúc

Android Bluetooth Low Energy (BLE) - Part 1

Chào các bạn, hiện tại mình đang làm một dự án liên quan đến BLE (Bluetooth Low Energy). Mình tìm trên mạng thì thấy khá nhiều tài liệu liên quan đến Bluetooth Classic, còn tài liệu về BLE thì còn hạn

0 0 2

- vừa được xem lúc

Audio Testing - from ZERO to HERO

1. Khi nào cần thực hiện audio testing. . .

0 0 9