Tag Bluetooth

Tìm kiếm bài viết trong Tag Bluetooth

- vừa được xem lúc

Android Bluetooth Low Energy (BLE) - Part 2

Chào các bạn, tiếp tục loạt bài về chủ đề BLE, hôm nay mình tiếp tục trình bày về Connection, Disconnect BLE. 1.

0 0 18

- vừa được xem lúc

Android Bluetooth Low Energy (BLE) - Part 3

Chào các bạn, tiếp tục loạt bài vè chủ đề BLE, hôm nay mình tiếp tục trình bày về Discovery Service và Transfer BLE Data. . . Discovery Service.

0 0 17

- vừa được xem lúc

Android Bluetooth Classic - Part 1

Tiếp tục chuỗi bài liên quan đến việc tìm hiểu kết nói giữa ứng dụng và thiết bị thông qua Bluetooth. Các bạn có thể tìm hiểu về BLE mình đã chia sẻ tại đây, giống như BLE, hôm nay mình cũng xin phép

0 0 13

- vừa được xem lúc

Android Bluetooth Classic - Part 2

Tiếp tục trong chuỗi bài liên quan đến Bluetooth Classic trong Android. Mình xin chia sẻ phần liên quan đến Tìm kiếm (Scanning - Discovery) và Enable discoverability thiết bị.

0 0 12

- vừa được xem lúc

Android Bluetooth Classic - Part 3

Chào các bạn, hôm nay mình tiếp tục chuỗi bài liên quan đến Bluetooth Classic trong Android. Bài hôm nay mình tập trung vào phần Connect giữa các thiết bị Bluetooth.

0 0 16

- vừa được xem lúc

Android Bluetooth Classic - Part 4

Chào các bạn, hôm nay mình tiếp tục chuỗi bài liên quan đến Bluetooth Classic trong Android. Bài hôm nay mình tập trung vào phần Transfer Bluetooth Data.

0 0 13

- vừa được xem lúc

Android Bluetooth Low Energy (BLE) - Part 1

Chào các bạn, hiện tại mình đang làm một dự án liên quan đến BLE (Bluetooth Low Energy). Mình tìm trên mạng thì thấy khá nhiều tài liệu liên quan đến Bluetooth Classic, còn tài liệu về BLE thì còn hạn

0 0 13

- vừa được xem lúc

Audio Testing - from ZERO to HERO

1. Khi nào cần thực hiện audio testing. . .

0 0 21