Tag Bug

Tìm kiếm bài viết trong Tag Bug

- vừa được xem lúc

Tôi đã vô tình Hack của sàn S****e 500K. Và câu chuyện về xử lý case Timeout(504)

Lưu ý: Bài viết mang tính cảnh báo, việc sử dụng lỗi đã nêu cho mục đích gây thiệt hại cho cá nhân/tổ chức là vi phạm pháp luật và chủ tus sẽ không chịu trách nhiệm. 1.

0 0 10

- vừa được xem lúc

Xử lý lỗi PendingIntent không thể gửi tới activity khi ứng dụng đang ở foreground

Nếu ứng dụng của bạn đang ở foreground và bạn muốn xử lý sự kiện nhấn vào thông báo bằng cách khởi chạy một activity cụ thể, bạn có thể sử dụng các bước sau đây:. 1.

0 0 18

- vừa được xem lúc

Vòng đời của bug/defect trong Kiểm thử phần mềm

A. Vòng đời của bug/defect là gì. Các trạng thái của bug xuyên suốt 1 vòng đời. Các trạng thái của một bug/defect thường sẽ thay đổi tùy từng dự án.

0 0 31

- vừa được xem lúc

Quá tam ba bận, sao 1 task của bạn phải làm tới tận 3 lần ???

I: 1 task làm 3 lần, làm gì có chuyện đó . Tiêu đề của bài viết có lẽ sẽ khiến một số anh em chưa hiểu vì sao lại có chuyện 1 task làm tới 3 lần.

0 0 39

- vừa được xem lúc

Burp Suite Cơ Bản - Dò Lỗ Hổng Bảo Mật Trên Ứng Dụng Web

Đây không phải là 300 bài code thiếu nhi hay đại loại vậy, mà mình sẽ nói về BurpSuite - 1 công cụ đắc lực cho tester cũng như pentester. .

0 1 687

- vừa được xem lúc

Điều gì sẽ xảy ra nếu khách hàng không thể tái tạo lỗi của bạn?

Kiểm tra và đảm bảo chất lượng phần mềm là một thủ tục phức tạp đòi hỏi sự tận tâm, chuyên môn kỹ thuật, con mắt nhìn chi tiết và hàng giờ làm việc. Người thử nghiệm là những người đi sâu vào sản phẩm của bạn và có tác động lớn đến kết quả cuối cùng của dự án.

0 0 37