Tag Bug

Tìm kiếm bài viết trong Tag Bug

- vừa được xem lúc

Burp Suite Cơ Bản - Dò Lỗ Hổng Bảo Mật Trên Ứng Dụng Web

Đây không phải là 300 bài code thiếu nhi hay đại loại vậy, mà mình sẽ nói về BurpSuite - 1 công cụ đắc lực cho tester cũng như pentester. .

0 1 215

Điều gì sẽ xảy ra nếu khách hàng không thể tái tạo lỗi của bạn?

Kiểm tra và đảm bảo chất lượng phần mềm là một thủ tục phức tạp đòi hỏi sự tận tâm, chuyên môn kỹ thuật, con mắt nhìn chi tiết và hàng giờ làm việc. Người thử nghiệm là những người đi sâu vào sản phẩm của bạn và có tác động lớn đến kết quả cuối cùng của dự án.

0 0 0