Tag cấu trúc dữ liệu

Tìm kiếm bài viết trong Tag cấu trúc dữ liệu

- vừa được xem lúc

Chương 1: Introduction - 8.Phương pháp phỏng đoán và xác nhận

1.26 Method of Guessing and Confirming. Ở bài viết này, mình sẽ trình bày phương pháp có thể được sử dụng để giải quyết bất kỳ sự lặp lại nào. .

0 0 1

- vừa được xem lúc

Chương 1: Introduction - 9.Phân tích khấu hao

Ở các bài viết trước mình đã trình bày về Running Time Analysis, phân tích về thời gian chạy của thuật toán trong các trường hợp Worst case, Best case, Average case phụ thuộc vào dữ liệu input đầu vào

0 0 1

- vừa được xem lúc

Chương 1: Introduction - 7.Các định lý chính về giải thuật Subtract and Conquer Recurrences

Divide and Conquer algorithm tiếng việt là Chia để trị thì có lẽ Subtract and Conquer algorithm là Trừ để trị . Cái này mình không chắc có dịch ra đúng nghĩa không, nếu có sai sót các bạn comment nhé

0 0 1

- vừa được xem lúc

Chương 1: Introduction - 6.Các định lý chính về giải thuật Chia Để Trị

Hi mọi người, tiếp theo series mình sẽ trình bày về giải thuật Divide and Conquer(Chia để trị). 1.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Chương 1: Introduction - 5. Ứng dụng trong phân tích thuật toán

Từ cuộc thảo luận trong bài viết trước (cho cả ba ký hiệu: worst case, best case, và average case), chúng ta đã hiểu được rằng trong mọi trường hợp với một hàm f(n), chúng ta cố gắng tìm 1 hàm g(n) xấ

0 0 1

- vừa được xem lúc

Chương 1: Introduction - 4. Tiệm cận và kí hiệu

Bài viết này mình sẽ trình bày chi tiết về cách mà chúng ta sẽ biểu diễn 3 trường hợp xảy ra với 1 hàm toán học như đã trình bày ở trên sử dụng các kí hiệu và đồ thị để minh họa. Chúng ta đã biết các

0 0 1

- vừa được xem lúc

Chương 1: Introduction - 3.Độ phức tạp thuật toán

Ở bài viết trước chúng ta đã có idea solution cho việc phân tích và so sánh các thuật toán: "Thể hiện thời gian chạy của một thuật toán nhất định dưới dạng một hàm của kích thước đầu vào n (tức là f (

0 0 1

- vừa được xem lúc

Chương 1: Introduction - Các khái niệm cơ bản

Lời nói đầu. Trước khi có máy tính, đã có các thuật toán.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Chương 1: Introduction - Analysis of Algorithrms

Trong bài viết này mình sẽ nói về cách chúng ta sẽ sử dụng để phân tích và so sánh các loại thuật toán khác nhau. 1.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Tối ưu ứng dụng với cấu trúc dữ liệu cơ bản

Ở Việt Nam có một nghịch lý ai cũng biết: hầu hết sinh viên ngành CNTT đều đã học cấu trúc dữ liệu và giải thuật, thuộc các môn bắt buộc. Thế nhưng lại rất hiếm khi ứng dụng vào công việc hoặc bị loại

0 0 16

- vừa được xem lúc

Cấu trúc dữ liệu Merkle Tree

Cây Merkle là một cây nhị phân có thứ tự được xây dựng từ một dãy các đối tượng dữ liệu (d1, d2,...,dn) sử dụng hàm băm h. Các “lá” của cây là các giá trị băm h(di) đối với 1 ≤ i ≤ n.

0 0 28

- vừa được xem lúc

Đôi chút về cấu trúc dữ liệu và thuật toán

Theo anh Phạm Huy Hoàng (toidicodedao) đã viết trong blog của mình là kiến thức trong ngành IT có 2 loại, một là càng để lâu thì càng cũ, lạc hậu và trở lên vô dụng. Hai là càng để lâu thì càng có giá trị thậm chí ngày càng có giá.

0 0 18

- vừa được xem lúc

Cách xây dựng cấu trúc dữ liệu Stack và Queue.

Mở đầu. Hello các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để có thể tự xây dựng 2 loại cấu trúc dữ liệu stack(ngăn xếp) và queue(hàng đợi) sử dụng mảng trong C++;.

0 0 8