Tag cấu trúc dữ liệu

Tìm kiếm bài viết trong Tag cấu trúc dữ liệu

- vừa được xem lúc

Chương 7: PRIORITY QUEUES AND HEAPS - 2.Heaps and Binary Heaps

7.5 Heaps. Heap là gì. .

0 0 1

- vừa được xem lúc

Chương 7: PRIORITY QUEUES AND HEAPS - 1.Priority Queue(Hàng đợi ưu tiên)

7.1 Priority Queue là gì.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Top 5 Kỹ Năng Cần Thiết của một Lập Trình Viên năm 2023

Hiện nay, khi mà công nghệ đang liên tục phát triển một cách nhanh chóng và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta, thì các nhu cầu dành cho các lập trình viên cũng ngày một t

0 0 3

- vừa được xem lúc

Chương 6: TREES - 8.AVL Trees:Problems & Solutions(76-83)

Problem-76. Cho chiều cao h, đưa ra một thuật toán để tạo Hb (0).

0 0 2

- vừa được xem lúc

Chương 6: TREES - 8.AVL (Adelson-Velskii and Landis) Trees

6.10 Balanced Binary Search Trees.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Chương 6: TREES - 7.Cây tìm kiếm nhị phân:Problems & Solutions(62-75)

Problem-62. Đưa ra một danh sách được liên kết đơn trong đó các phần tử được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, hãy chuyển đổi nó thành height balanced BST(là cây nhị phân trong đó chiều cao của cây con bê

0 0 3

- vừa được xem lúc

Chương 6: TREES - 7.Cây tìm kiếm nhị phân:Problems & Solutions(52-61)

Lưu ý: Đối với các vấn đề liên quan đến thứ tự với cây tìm kiếm nhị phân(binary search trees) và cây tìm kiếm nhị phân cân bằng (balanced binary search trees), Inorder traversal có lợi thế hơn các loạ

0 0 1

- vừa được xem lúc

Chương 6: TREES - 7.Cây tìm kiếm nhị phân(Binary Search Trees - BSTs)

Tại sao cần Binary Search Trees. Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về một biến thể khác của cây nhị phân: Cây tìm kiếm nhị phân (BST).

0 0 1

- vừa được xem lúc

[ARRAY 101] MẢNG VÀ NHỮNG ĐIỀU CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT - Phần 1

Chào mọi người, mình là Hàn và chủ đề mình sẽ chia sẻ hôm nay chính là Array (mảng) - một trong những cấu trúc dữ liệu cơ bản nhất trong lập trình. .

0 0 3

- vừa được xem lúc

Chương 6: TREES - 6.Cây biểu thức(Expression Trees)

Nhân ngày mùng một Tết khai bút đầu xuân, mình xin được chúc tất cả mọi người một năm mới thật nhiều sức khỏe, thành công và nhiều may mắn trong cuộc sống. Hi vọng trong năm nay mình sẽ hoàn thành đượ

0 0 3

- vừa được xem lúc

Chương 6: TREES - 5.Lý thuyết về duyệt cây nhị phân theo luồng(Threaded binary tree traversals)

6.6 Threaded (Stack or Queue less) Binary Tree Traversals.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Chương 6: TREES - 4.Lý thuyết và bài tập về Generic Trees

6.5 Generic Trees (N-ary Trees).

0 0 4

- vừa được xem lúc

Chương 6: TREES - 3.Binary Trees: Problems & Solutions(27-40)

Problem-27. Đưa ra một thuật toán để chuyển đổi một cái cây thành gương của nó.

0 0 5

- vừa được xem lúc

Chương 6: TREES - 3.Binary Trees: Problems & Solutions(13-25)

Problem-13. Đưa ra thuật toán tìm độ sâu nhỏ nhất của cây nhị phân. public static int maxDepthLevelOrderTraversal(BinaryTreeNode root){. if(root == null) {.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Chương 6: TREES - 3.Binary Trees: Problems & Solutions(01-12)

Problem-1. Đưa ra thuật toán tìm phần tử lớn nhất trong cây nhị phân. Cách tiếp cận này có thể dễ dàng thực hiện với đệ quy. int maxValue = Integer.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Chương 6: TREES - 2. Lý thuyết về Duyệt cây nhị phân

6.4 Binary Tree Traversals.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Chương 6: TREES - 1. Tree là gì? Lý thuyết về Binary Tree.

6.1 What is a Tree.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Chương 5: QUEUES - Problems & Solutions(01-10)

Problem-1. Đưa ra một thuật toán để đảo ngược hàng đợi Q. Solution:. public LinkedQueue reverseQueue(LinkedQueue queue) throws Exception {.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Chương 5: QUEUES - Lý thuyết cơ bản

5.1 Queue là gì.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Chương 4: STACKS - Problems & Solutions(15-29)

Problem-15. Làm thế nào để triển khai 3 stack trong một array. . Để thực hiện 3 stack, chúng ta giữ các thông tin sau.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Chương 4: STACKS - Problems & Solutions(01-14)

Problem-1. Thảo luận về cách có thể sử dụng ngăn xếp để kiểm tra balancing of symbols.

0 0 3