Tag channel

Tìm kiếm bài viết trong Tag channel

- vừa được xem lúc

[Golang] Channel trong golang và use case - part III

Mở đầu. . Tiếp tục series, hôm nay là một buổi chia sẽ của tôi về use case của channel trong GO. Let's go, guys.

0 0 17

- vừa được xem lúc

[Golang] Channel trong golang và use case - part IIII (pubsub pattern)

Mở đầu. . Tiếp tục series, hôm nay là một buổi chia sẽ của tôi về cách implement lại pubsub pattern bằng golang channel. Let's go, guys.

0 0 20

- vừa được xem lúc

Django channels hướng dẫn cơ bản

Giới thiệu. Channels kết hợp hỗ trợ chế độ xem không đồng bộ gốc của Django, cho phép các dự án của Django xử lý không chỉ HTTP mà còn các giao thức yêu cầu kết nối lâu dài - WebSockets, MQTT, chatbot

0 0 61