Tag message queue

Tìm kiếm bài viết trong Tag message queue

- vừa được xem lúc

Kafka không cần Zookeeper? Kafka Kraft mode

Mở đầu. Các bạn nếu đã từng làm việc với Kafka thì sẽ quen với mô hình sử dụng Zookeeper với Kafka.

0 0 2

- vừa được xem lúc

[Golang] Channel trong golang và use case - part IIII (pubsub pattern)

Mở đầu. . Tiếp tục series, hôm nay là một buổi chia sẽ của tôi về cách implement lại pubsub pattern bằng golang channel. Let's go, guys.

0 0 3

- vừa được xem lúc

[Kafka] - Spring Boot Kafka in depth

Tiếp tục chuỗi bài viết về Kafka. Bài viết này mình sẽ đi vào chi tiết một ứng dụng Spring Boot config sử dụng với Kafka.

0 0 17

- vừa được xem lúc

Tán gái theo kiểu Message Queue là thế nào?

. Bài toán. Vào những năm 1900, khi mà công nghệ chưa phát triển, con người chỉ nói chuyện với nhau trực tiếp hoặc qua thư... . Trai tài gái sắc, họ nói chuyện với nhau một cách thoải mái, tự nhiên. Mọi chuyện yên bình cho đến khi có anh chàng C đến, chiều cao chuẩn 1m8 chứ không cộng thêm sừng. C c

0 0 19