Tag Code Convention

Tìm kiếm bài viết trong Tag Code Convention

- vừa được xem lúc

Pull request description cần có những gì?

Hê lô các bác, lại là em đây . Hôm nay em sẽ nói về 1 chủ đề đó là: Pull request's description cần có những gì.

0 0 13

- vừa được xem lúc

Tóm tắt cuốn Clean Code của Uncle Bob

Bài viết được dịch từ Gist của wojteklu. . Quy tắc chung. .

0 0 94

- vừa được xem lúc

Học Regular Expression và cuộc đời bạn sẽ bớt khổ (Updated v2.2)

. Regular Expression (RegEx) à? Nghe quen quen. . Bạn cần xử lý validate (kiểm tra tính hợp lệ) các trường dữ liệu nhập vào ô Text. .

0 0 95