Tag Tricks

Tìm kiếm bài viết trong Tag Tricks

- vừa được xem lúc

Tổng hợp các Trick viết code Javascript giúp code của bạn ngắn gọn và trông thông minh hơn - Phần 1

1. Kiểm tra nhiều điều kiện. Cách viết thông thường:. if (userType == 'customer' || userType == 'merchant' || userType == 'guest') {.

0 1 45

- vừa được xem lúc

10 Tips và Tricks khi sử dụng Javascripts

Giới thiệu. Để phát triển web hoặc phát triển đa nền tảng, JavaScript đang trở nên phổ biến rộng rãi.

0 1 34

- vừa được xem lúc

Học Regular Expression và cuộc đời bạn sẽ bớt khổ (Updated v2.2)

. Regular Expression (RegEx) à? Nghe quen quen. . Bạn cần xử lý validate (kiểm tra tính hợp lệ) các trường dữ liệu nhập vào ô Text. .

0 0 98