Tag Regular expression (RegExp)

Tìm kiếm bài viết trong Tag Regular expression (RegExp)

- vừa được xem lúc

Regular Expressions: RegEx không hề khó như những gì bạn thấy (II)

Bài viết này là phần tiếp theo của phần trước. Giả sử bạn được cho một chuỗi, và bài toán cho bạn là tìm hiểu xem liệu có ký tự nào bị lặp lại trong string không.

0 0 21

- vừa được xem lúc

Regex và những ứng dụng hay ho

1. Regex là gì .

0 0 30

- vừa được xem lúc

Regular expressions in python (phần 1)

Trong bài viết này, mình và các bạn sẽ cùng nhau học và tìm hiểu về Regular expression ( viết tắt là RegExp) - biểu thức chính quy. RegExp đặc biệt phổ biến trong các câu lệnh Unix như grep , find, se

0 0 34

- vừa được xem lúc

Học Regex cơ bản

Bài viết được dịch từ https://medium.com/factory-mind/regex-tutorial-a-simple-cheatsheet-by-examples-649dc1c3f285.

0 0 28

- vừa được xem lúc

Biểu thức chính quy trong Javascript

Giới thiệu. . Regular Expression (biểu thức chính quy) là một chuỗi các ký tự tạo thành một mẫu tìm kiếm. Biểu thức chính quy có thể là một ký tự đơn hoặc một mẫu phức tạp hơn.

0 0 22

- vừa được xem lúc

Một số loại Regex cho tiếng Nhật thường sử dụng

Khi tham gia vào các dự án cho khách hàng Nhật Bản, chắc hẳn không ít người từng phải lên mạng tìm kiếm các Regular expression để thực hiện validate dữ liệu tiếng Nhật. Trường hợp chữ số.

0 0 169

- vừa được xem lúc

Học Regular Expression và cuộc đời bạn sẽ bớt khổ (Updated v2.2)

. Regular Expression (RegEx) à? Nghe quen quen. . Bạn cần xử lý validate (kiểm tra tính hợp lệ) các trường dữ liệu nhập vào ô Text. .

0 0 98