Tag coding convention

Tìm kiếm bài viết trong Tag coding convention

- vừa được xem lúc

Coding Conventions và các chuẩn viết code trong PHP

1. Convention là gì .

0 0 73

- vừa được xem lúc

Code đạo - Đạo của người viết code (6 Đạo quan trọng nhất)

Môn cờ tướng có một thể loại bài học mở đầu rất hay, gọi là "Kỳ đạo", đại ý cũng như "Tiên học lễ - Hậu học văn" - trước khi học đánh cờ thì ông phải học về đạo cờ trước đã. Vậy nếu có món "Code đạo"

0 0 32

- vừa được xem lúc

Hãy sử dụng ESLint cho dự án của bạn!

. Bài viết gốc: https://manhhomienbienthuy.bitbucket.io/2018/May/20/we-should-use-eslint-in-project.html (đã xin phép tác giả ).

0 0 52