Tag Solidity

Tìm kiếm bài viết trong Tag Solidity

- vừa được xem lúc

Solidity journey path 1: Basic Syntax, Types, Variables, Operators

Đây là bài viết đầu tiên trong series Solidity Jouney Path của mình, bài viết này mình sẽ giới thiệu những vấn đề cơ bản nhất về Solidity. Một file solidity có thể chứa những code định nghĩa về hợp đồ

0 0 1

- vừa được xem lúc

Lập trình smart contract để tạo NFT kết hợp với Chainklink và IPFS

NFTs hay tên tiếng Anh là Non-Fungible Tokens có nghĩa là token duy nhất mà không bất kì token nào khác giống như nó. .

0 0 113

- vừa được xem lúc

Vụ Thorchain bị đánh cắp 5M USD. Thủ phạm là Loki hay Hela?

. Ai mà ngờ một vị thần có số má như Thor mà cũng có ngày bị hack mất 5M USD. . Các địa chỉ liên quan đến cuộc tấn công này:. .

0 0 4

- vừa được xem lúc

Xây dựng ứng dụng Dapps đầu tiên của bạn

Tutorial này sẽ giúp bạn xây dựng dapp đầu tiên của bạn – một hệ thống theo dõi chủ nuôi trong một tiệm thú cưng! Được dịch từ tutorial của Truffle. .

1 1 316

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về nền tảng Huobi ECO Chain – Heco

Heco chain là gì. Huobi ECO Chain (Heco) là một nền tảng blockchain đầu tiên được ra mắt trên Huobi Open Platform.

0 0 31

- vừa được xem lúc

Làm thế nào để upgrade một smart contract trên ethereum ? (Phần 2 - Phần cuối)

4. Triển khai một upgradeable contract theo cách Unstructured Storage.

0 0 41

- vừa được xem lúc

Làm thế nào để upgrade một smart contract trên ethereum ? (Phần 1)

1. Tại sao cần phải upgrade smart contract.

0 0 38

- vừa được xem lúc

Handle error trong Solidity với các hàm Require, Assert, Revert và Try/Catch

Solidity được thiết kế để có khả năng reverting state nhằm ngăn chặn các sự cố có thể xảy ra. Bài viết này tập trung vào các sử dụng các hàm require, assert và revert . Ngoài ra cũng sẽ tái hiện các exceptions của assert và require . .

0 0 21

- vừa được xem lúc

Trời trời biết gì chưa ? Solidity 8.0 vừa release đấy !!!

Đối với những blockchain developer đặc biệt là những người anh em theo môn phái Ethereum chắc hẳn một năm vừa qua đã phải vắt chân lên cổ học tập những kiến thức mới nhỉ . Nào là học về stacking, farming, swap,... và các nền tảng khác của Defi khác, chưa dừng lại ở đó mới quay đi quay lại là một lô

0 0 5