Tag Mobile

Tìm kiếm bài viết trong Tag Mobile

- vừa được xem lúc

Chương 6 Protocol oriented programming.

Cuốn sách này là về lập trình hướng protocol. Khi Apple thông báo swift 2 ở WWDC 2015.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Tạo hiệu ứng Story của Instagram bằng SwiftUI

. Có lẽ chúng ta đã quá quen thuộc với Story ở trên Instagram hoặc trên Facebook. Nó là những video và hình ảnh được liên kết với nhau như một thư viện hình ảnh để kể câu truyện nào đó.

0 0 2

- vừa được xem lúc

iOS Thay đổi App Icon mà không cần phải build lại lên AppStore

. Bạn muốn App Icon của bạn trên màn hình thay đổi theo thời gian hay mục đích nào đó mà lại không muốn phải build lại app thì mình làm như thế nào. . Thay đổi App Icon theo ban ngày, ban đêm. Thay đổi dựa trên thao tác người dùng.

0 0 1