Tag Go

Tìm kiếm bài viết trong Tag Go

- vừa được xem lúc

Python vs. Go: Đâu là ngôn ngữ lập trình tối ưu cho backend trong năm 2023?

Trong giới phát triển phần mềm, việc lựa chọn ngôn ngữ lập trình phù hợp là quan trọng để đảm bảo hiệu suất, độ nhanh chóng, và khả năng mở rộng của hệ thống. Hai ứng viên sáng giá trong cuộc đua này

0 0 24

- vừa được xem lúc

Khám phá những ngôn ngữ lập trình: Rust, Go, Kotlin, Scala và F#

Ngôn ngữ lập trình đã và đang tiếp tục phát triển, với sự ra đời của nhiều ngôn ngữ mới nhằm đáp ứng các nhu cầu lập trình đa dạng và phức tạp của thế giới công nghệ ngày nay. Trong bài viết này, chún

0 0 15

- vừa được xem lúc

[ Design Patterns ] - Factory pattern with Golang

Ha Noi, on Thursday 01/04/2023. At the moment, a little speech to give to the present.

0 0 16

- vừa được xem lúc

Write unit test in Go lang

Standard package for Go unit testing: package testing. Package testing has in standard library since 2009. Convention of writing unit test in Go lang is: In file foo.go, will have file foo_test.

0 0 17

- vừa được xem lúc

Slice trong Go: Tất tần tật, và những điều có thể bạn chưa biết

Hế lô các bạn, mình là tôi đi code… ấy nhầm intro của idol rồi. Hãy bắt đầu chủ đề này với topic: "Slice tất tần tật".

0 0 14

- vừa được xem lúc

Get dependencies from private repositories

Environment: Go Lang version 1.20.2 , Windows 11 x64. cd /d D: mkdir temp2023_03_04_learn_go.

0 0 18

- vừa được xem lúc

Generics in Golang

Since Go lang version 1.18 , expected feature named generics added to the language. We will practice this feature, from old approach in Go before vesion 1.18 (e.

0 0 13

- vừa được xem lúc

Giới thiệu về RPC và gRPC

Giới thiệu. Chào các bạn , sau một thời gian dài chưa có thêm bài viết nào thì mình đã quay trở lại rồi đây :dead-inside: =)).

0 0 15

- vừa được xem lúc

Database connection pooling: Tổng quan và implement benchmark

Một nhà thông thái nào đó đã nói: “Muốn lên trình backend, thì database là một phần không thể bỏ qua”. First thing first.

0 0 15

- vừa được xem lúc

[Series] Learn Go Day 2

Giới thiệu. Hello everyone, chúng ta tiếp tục học Go ngày 2 nhé. Let's go!!. Pointers.

0 0 14

- vừa được xem lúc

[Series] Learn Go Day 1

Giới thiệu. Trong bài viết này, mình sẽ viết lại tất cả các kiến thức trong quá trình mình học. Get's go!!. Khai báo biến.

0 0 15

- vừa được xem lúc

[Golang] Sử Lý Type Number Và String Trong Một Struct

Yêu Cầu:. . Với 1 Struct mà có thể request data cả String và Number. .

0 0 24

- vừa được xem lúc

Xây dựng Blockchain từ đầu với Go (Phần 4) - Relax

Giới thiệu. Ở phần trước chúng ta đã biết về Transaction, build một CLI đơn giản để xử lý các transaction.

0 0 20

- vừa được xem lúc

Xây dựng Blockchain từ đầu với Go (Phần 3) - Monolithic Event vs Transaction

Giới thiệu. Ở phần trước, chúng ta đã tìm hiểu cơ bản về Transaction & DB State. Bạn nào chưa tìm hiểu thì có thể xem lại nhé. Tiếp tục câu chuyện.

0 0 19

- vừa được xem lúc

DevOps Practice - Build a simple Load Balancer (Go)

Giới thiệu. .

0 0 25

- vừa được xem lúc

DevOps Practice - Build a simple Shell (Go)

Giới thiệu. Shell chắc rất quen thuộc đối với các anh em sử dụng Linux, và để hiểu rõ hơn về cách Shell hoạt động, thì ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu bằng cách tự viết lại một chương trình Shell đơn g

0 0 35

- vừa được xem lúc

Golang Data Structures and Algorithms - Doubly Linked List

Giới thiệu. Series về cấu trúc dữ liệu và thuật toán sử dụng Golang.

0 0 26

- vừa được xem lúc

Golang Data Structures and Algorithms - Linked Lists

Giới thiệu. Series về cấu trúc dữ liệu và thuật toán sử dụng Golang.

0 0 30

- vừa được xem lúc

Golang Data Structures and Algorithms - Queue

Giới thiệu. Series về cấu trúc dữ liệu và thuật toán sử dụng Golang.

0 0 39

- vừa được xem lúc

Golang Data Structures and Algorithms - Stack

Giới thiệu. Series về cấu trúc dữ liệu và thuật toán sử dụng Golang.

0 0 28

- vừa được xem lúc

Dựng Golang microservice boilerplate theo clean architecture

Chuyện về việc học. Như các bạn đã biết, mình trước giờ chủ yếu code đột NÉT, nhưng lại có thêm vài mối tình ngoài em nó, chẳng hạn PHP, Nodejs.

0 0 28