Tag opencv

Tìm kiếm bài viết trong Tag opencv

- vừa được xem lúc

Nhận diện khung truyện manga với OpenCV

Nhận diện khung truyện manga với OpenCV. Đọc manga trên mobile là một nhu cầu rất lớn, nhưng hiện nay chưa có nhiều ứng dụng đáp ứng được nhu cầu này một cách hiệu quả.

0 0 34

- vừa được xem lúc

Một số papers về xử lý nội dung Manga

Một số papers về xử lý nội dung Manga. Vừa rồi mình có viết một bài về Nhận diện khung hình trong Manga, nay tìm ra một vài bài báo nghiên cứu thêm nhiều thứ khác cũng trong lĩnh vực nghiên cứu này, n

0 0 13