Tag web security

Tìm kiếm bài viết trong Tag web security

- vừa được xem lúc

Làm sao để phòng tránh lỗ hổng "Host header injection"

I. HTTP Host header là gì.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Bảo mật cho ứng dụng API theo OWASP TOP 10 (End)

I. Tổng quan. . Ở hai phần đầu chúng ta đã tìm hiểu 3 lỗ hổng bảo mật trong API OWASP TOP 10:.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Bảo mật cho ứng dụng API theo OWASP TOP 10 (Part 2)

I. Tổng quan. Ở phần 1 chúng ta đã tìm hiểu 3 lỗ hổng bảo mật trong API OWASP TOP 10:. .

0 0 5

- vừa được xem lúc

Bảo mật cho ứng dụng API theo OWASP TOP 10 (Part 1)

TỔNG QUAN. The Open Web Application Security Project (OWASP) - Dự án Bảo mật ứng dụng web mã nguồn mở là một cộng đồng trực tuyến hợp tác phi lợi nhuận.

0 0 18

- vừa được xem lúc

JSON Web Tokens (JWT) có dễ bị "gãy" không?

I. Tổng quan về JWT.

0 0 15

- vừa được xem lúc

Lỗ hổng Business logic trong bảo mật ứng dụng website

Tổng quan. Các lỗ hổng bảo mật website như SQL Injection, UnBroken Access Control, Unrestricted File Upload, XSS chắc không còn xa xạ với nhiều người làm bảo mật hay lập trình viên.

0 0 14

- vừa được xem lúc

IDOR là gì và ứng dụng bạn code có bị lỗi IDOR không?

Tổng quan. Nếu bạn là một pentester thì có thể đã quen với lỗ hổng bảo mật IDOR.

0 0 150

- vừa được xem lúc

[Secure coding - Part 5] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

Tổng quan về vấn đề bảo mật. Trở lại với chuỗi bài viết về hướng dẫn lập trình an toàn cho lập trình viên, bài viết thứ tư trong series's post: Secure coding for developers sẽ tiếp tục với nội dung về

0 0 16

- vừa được xem lúc

[Secure coding - Part 4] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

Tổng quan về vấn đề bảo mật. Trở lại với chuỗi bài viết về hướng dẫn lập trình an toàn cho lập trình viên, bài viết thứ tư trong series's post: Secure coding for developers sẽ tiếp tục với nội dung về

0 0 58

- vừa được xem lúc

Tổng quan một số kỹ thuật khai thác lỗ hổng bảo mật Web (P1)

Trong thời đại công nghệ phát triển hiện nay, việc đảm bảo an ninh thông tin trên không gian mạng đang là vấn đề dành được nhiều sự quan tâm. Nguy cơ mất an toàn thông tin đang là mối đe dọa lớn và ngày càng gia tăng đối với an ninh quốc gia.

0 0 70

- vừa được xem lúc

[Secure coding - Part 3] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

Tổng quan về vấn đề bảo mật. Đây là nội dung nối tiếp trong phần 1.

0 0 41