Tag share

Tìm kiếm bài viết trong Tag share

Become a "Better Coder" - Cải thiện kĩ năng lập trình của bạn như thế nào ?

Nếu bạn đang ở bài viết này tôi tin rằng trong đầu bạn đang có một câu hỏi tương tự như:. .

0 0 0

IT nói "KHÔNG" trong công việc liệu có tốt không ?

Trong vòng gần 2 năm qua mình đã đi làm ở một công ty IT mảng về product. Nói không khiến ta cảm thấy mình có lỗi với người đối diện, người giao việc, khiến mình cảm thấy mình vô dụng.

0 0 0

- vừa được xem lúc

Chóng covid cùng Neo4j?🧑‍💻 ❌ 👾

Lời nói đầu. -----Xin chào các bạn mình tên là Vinh, hiện tại đang là một lập trình viên Nodejs.

0 0 1

Mình tự học lập trình từ con số 0 như thế nào?

Hành trình tự học lập trình. -----Xin chào các bạn mình tên là Vinh, hiện tại đang là một lập trình viên, thật ra thì chủ đề này khá củ rồi nhưng với mình thì hành trình học tập cũng mõi người là một

0 0 0

- vừa được xem lúc

Chia sẻ một trang website thú vị về danh ngôn cuộc sống bằng tiếng Anh

Hi, lại là mình đây . Hôm nay mình không viết bài mang tính chia sẻ kỹ thuật, mà muốn giới thiệu đến tất cả các bạn một trang web khá là thú vị về danh ngôn cuộc sống, tuy nó là một trang web đơn giản

0 0 17

- vừa được xem lúc

Ví dụ về UIActivityViewController

Trên iOS, UIActivityViewController cung cấp giao diện thống nhất để người dùng chia sẻ và thực hiện các hành động trên văn bản, hình ảnh, URL và các mục khác trong ứng dụng. let string = "Hello, world!". let url = URL(string: "https://nshipster.com").

0 0 4