Tag mvc

Tìm kiếm bài viết trong Tag mvc

- vừa được xem lúc

Một chút về MVC, MVP và MVVM

MVC, MVP, và MVVM là 3 mô hình thông dụng khi phát triển phần mềm. Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu với các bạn 3 mô hình Model View Controller (MVC), Model View Presenter (MVP) và Model View Vi

0 0 5

- vừa được xem lúc

Tạo website ASP.NET MVC đơn giản (P3)

Ở bài viết trước, mình đã giới thiệu cách Tạo mới Controller và View theo mô hình MVC. Bài viết này, mình sẽ viết về cách Tạo mới Model và một chút giới thiệu về Razor View nha.

0 0 7

Đôi điều về mô hình MVC

Là một lập trình viên Web không thể không biết đến mô hình MVC. Nó là một mô hình được sử dụng trong hầu hết các dự án phát triển Web.

0 0 0