Tag sharpbackup

Tìm kiếm bài viết trong Tag sharpbackup

- vừa được xem lúc

Học được gì từ sự cố xóa nhầm database của GitLab?

Vào đầu năm 2017, GitLab gặp phải một incident rất nghiêm trọng. Trong quá trình khắc phục vấn đề liên quan đến replication của PostgreSQL, một kỹ sư (tạm gọi là kỹ sư A) đã vô tình rm -rf nhầm hơn 30

1 0 86

- vừa được xem lúc

Backup và Restore Elasticsearch snapshot với AWS S3 trong Kubernetes

Ở công ty mình vừa có mấy task devops liên quan đến scaling, clustering Elasticsearch nên viết lại đề phòng sau này cần dùng. Có một task là chuyển dữ liệu từ single-node Elasticsearch cũ lên cluster mới.

0 0 42