Tag clustering

Tìm kiếm bài viết trong Tag clustering

- vừa được xem lúc

[Paper Explain] Clustering trong Computer Vision: Hướng đi mới thay thế CNN và Transformer?

Tóm tắt. Ảnh là gì và làm thế nào để trích xuất features.

0 0 15

- vừa được xem lúc

Backup và Restore Elasticsearch snapshot với AWS S3 trong Kubernetes

Ở công ty mình vừa có mấy task devops liên quan đến scaling, clustering Elasticsearch nên viết lại đề phòng sau này cần dùng. Có một task là chuyển dữ liệu từ single-node Elasticsearch cũ lên cluster mới.

0 0 42